Hlavní nabídka

`{fs:16}Podle nainstalované verze programu se zobrazuje se buď záložka SSL nebo OLH.`

==SSL

images/SSLnove3.png

`{fs:16}V záložce` [#24-en,*`{fs:16}SSL`*] `{fs:16}můžeme tisknout vlastnické separáty, otevřít seznam vlastníků aj., také jsou zde ikony pro zobrazení porostů v` `{fs:16}mapovém programu` *`{fs:16}Forester Win`*.

==OLH

images/OLHnove3.png

`{fs:16}V záložce` [#18-en,*`{fs:16}OLH`*] `{fs:16}nalezneme ikony pro zadávání lesní hospodářské evidence (lhe), práci s projekty, náhledy a tisk dokumentů, seznam filtrů, vyhledání porostů v mapovém programu` *`{fs:16}Forester Win`* `{fs:16}a nastavení období.`

==Dokumenty

images/dokumentyhlnab1.png

`{fs:16}V záložce` [#25-en,*`{fs:16}Dokumenty`*] `{fs:16}je možné pracovat s dokumenty a tisknout je, najdeme zde také šablony a úpravu zobrazení.`

==Seznamy

images/seznamyhlnab.png

`{fs:16}V záložce` [#26-en,*`{fs:16}Seznamy`*] `{fs:16}nalezneme seznamy vlastníků, ORP, výkonů a podvýkonů aj.`

==Zobrazení

images/zobrazenihlnab1.png

`{fs:16}V záložce` [#27-en,*`{fs:16}Zobrazení`*] `{fs:16}můžeme nastavit zobrazování jednotlivých karet a seznamu porostů, uložit vzhled karet, seznamu porostů a dřevin a můžeme zde vybrat styl zobrazení programu.`

==Export/import

images/exportimporthlnab1.png

`{fs:16}V záložce` [#75-en,*`{fs:16}Export/import`*] `{fs:16}můžeme např. importovat XML a evidence a provádět export do aplikace` *`{fs:16}Forester LHE`*.

==Funkce

images/funkcenove3.png

`{fs:16}V záložce` [#76-en,*`{fs:16}Funkce`*] `{fs:16}jsou např. funkce pro přepočet Lhe, načtení BH, výpočet skutečného věku aj.`

==Správa

images/spravahlnab1.png

`{fs:16}Záložka` [#77-en,*`{fs:16}Správa`*] `{fs:16}je rozdělena na` *`{fs:16}dva oddíly`*`{fs:16}. První (Administrátor) není určen pro uživatele. V druhém (Uživatel) si např. můžeme` *`{fs:16}aktualizovat program, zálohovat databázi, nastavit prostředí programu nebo spustit vzdálenou správu.`*

==Napověda

images/napovedanova3.png

`{fs:16}V záložce` *`{fs:16}nápověda`* `{fs:16}nalezneme` *`{fs:16}webovou nápovědu`* `{fs:16}tohoto programu a ostatních aplikací a odkaz na naše stránky.`Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání