Režim vkládání

*Slouží pro vkládaní nových porostů nebo úpravu stávajících.*

images/rezimvkladani2.png

Režim vkládání má *stromovou strukturu*. Pokud zadáváte nový porost je vždy potřeba zadat, nebo se postavit na *lhc* kam ho chcete zadat a poté zadat všech *5 stupňů porostu* (oddělení, díl, porost, porostní skupinu i etáž).

Princip u zadání *oddělení*, *dílu* atd. je stejný jako u lhc. Pokud již dané oddělení *existuje*, postavíte se na něj a typujete další úroveň. Pokud zatím *nebylo zadáno*, vytvoříte ho.

Mezi jednotlivými okny se můžete přesouvat klávesou *Tabulátor* nebo myší a nové řádky vytvoříte buď *šipkou dolů* z posledního řádku nebo klávesovou zkratkou *Ctrl + N*. Řádek uložíte klávesami *Ctrl + S*.Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání