Výpočet odměn pro OLH - SSL

*`{fs:16}1. Historie OLH`*

`{fs:16}Kliknu na ikonu` *`{fs:16}Odměny OLH`*

images/odmenyolhikona1.png

`{fs:16}v` _`{fs:16}Hlavní nabídka >` [#24-en,*`{fs:16}SSL`*] `{fs:16}> Změna OLH.`_

`{fs:16}Otevře se okno` *`{fs:16}Odměny a historie OLH`*

images/odmenyahistorieolh1.png

`{fs:16}V záložce Historie OLH by měli být všechny porostní skupiny daného LHC/LHO.`

_`{fs:15}Pozn.: Pokud je vaše záložka` *`{fs:15}Historie OLH`* `{fs:15}prázdná, spusťte` *`{fs:15}import vlastníků k porostním skupinám`* `{fs:15}v Hlavní nabídka >` [#75-en,*`{fs:15}Export/import`*] `{fs:15}> Import XML >` *`{fs:15}Vlastníci k PS`*`{fs:15}. Import je dokončen jakmile zmizí přesýpací hodiny s nápisem SQL. Poté zavřete okno a` *`{fs:15}restartujte program`*`{fs:15}.`_

*`{fs:16}2. Odměna OLH`*

`{fs:16}Přepnu se do záložky` *`{fs:16}Odměna OLH`*`{fs:16}, kde si nastavím období od kdy do kdy chci odměnu počítat a kliknu na ikonu` *`{fs:16}Výpočet odměny olh`*

images/vypocetodmenyolhikona1.png

`{fs:16}. Vypočítá se odměna za` *`{fs:16}všechny porostní skupiny daného LHC`*`{fs:16}, za období, které zvolím. Pokud chci např.` *`{fs:16}odměnu jen za určitého odborného lesního hospodáře`*`{fs:16}, přes` [#49-en,*`{fs:16}rychlý filtr`*] `{fs:16}vyberu jen` *`{fs:16}určitý kód OLH`* `{fs:16}a vidím odměnu pouze pro tohoto odborného lesního hospodáře.`

_`{fs:16}Tip: Zde je také možno využít funkce` [#48-en,*`{fs:16}seskupování záznamů`*]`{fs:16}.`_Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání