Změna OLH - SSL

*`{fs:16}1. Vyberu porosty pro které chci odborného lesního hospodáře změnit.`*

* Vyhledám si porosty určitého majitele, u kterého chci změnit OLH

* Klávesami *Ctrl + Enter* majitele vyberu a v seznamu porostů vidím pouze jeho porosty

* Kliknu na ikonu *Označit porosty*

images/vybrat por.png

v _Hlavní nabídka > [#24-en,*SSL*] > Změna OLH_

*`{fs:16}2. Změním OLH pro vybrané porosty`*

* Kliknu na ikonu *Změna OLH*

images/ikonaexportvla1.png

v _Hlavní nabídka > [#24-en,*SSL*] > Změna OLH_

* Otevře se okno *Změna OLH*

images/zmenaolhokno1.png

`{fs:16}kde vyberu příslušného odborného lesního hospodáře, datum od kdy je změna platná a kliknu na` *`{fs:16}Změnit vše`*.

_`{fs:15}Pozn.: Při kliknutí na změnit vše se změní všechny` *`{fs:15}označené porosty`*`{fs:15}. Pokud chceme změnit OLH u jednoho porostu, stačí na něm v seznamu porostů stát a kliknout na` *`{fs:15}změnit aktuální`*`{fs:15}.`_

_`{fs:15}Pozn.: Odborné hospodáře lze přidávat v Hlavní nabídka >` [#24-en,*`{fs:15}SSL`*] `{fs:15}> Seznamy > Seznamy k LHP > OLH. Více o přidání položek do seznamu v kapitole` [#59-en,*`{fs:15}Úprava seznamů`*]`{fs:15}.`_Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání