Nápověda

images/napovedanova3.png

*`{C:#F0F0E8,fs:20}Nápovědy`*

images/napovedalesmistrikona1.png

*`{fs:18}Lesmistr -`* `{fs:16}otevře internetový prohlížeč s touto webovou nápovědou`

images/itersoftwebikona1.png

*`{fs:18}IterSoft na www -`* `{fs:16}V internetovém prohlížeči otevře stránky` *`{fs:16}www.itersoft.cz`*

images/ostatninapovedyikona1.png

*`{fs:18}Lesnické mapy -`* `{fs:16}otevře nápovědu mapového programu` *`{fs:16}Forester Win (lesnické mapy)`*

images/ostatninapovedyikona1.png

*`{fs:18}Mapy v tabletu -`* `{fs:16}otevře nápovědu mapové aplikace` *`{fs:16}Forester GPS (mapy v tabletu)`*

images/ostatninapovedyikona1.png

*`{fs:18}LHE v tabletu -`* `{fs:16}otevře nápovědu aplikace` *`{fs:16}Forester LHE (LHE v tabletu)`*

Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání