Aktualizace programu

`{fs:16}Pro` *`{fs:16}aktualizaci programu`* *`{fs:16}Lesmistr`* `{fs:16}kliknu na ikonu` *`{fs:16}Aktualizace`*

images/aktualizaceikona1.png

`{fs:16}umístěnou v` _`{fs:16}Hlavní nabídka >` [#77-en,*`{fs:16}Správa`*]`{fs:16}.`_

`{fs:16}Otevře se okno aktualizace, kde kliknu na` *`{fs:16}Spustit`*.

images/aktualizaceaplikace1.png

`{fs:16}V případě že je k dispozici nová verze, kliknu na` *`{fs:16}Získat novou verzi`*.

`{fs:16}Dojde ke stažení` *`{fs:16}aktualizačního souboru`* `{fs:16}a program se` *`{fs:16}restartuje`*.

_`{fs:15}Pozn.: Aktualizace programu neproběhne bez připojení k internetu.`_Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání