Opis gridu

*`{fs:16}Přesný opis gridu`* `{fs:16}(datové mřížky) je využit při tisku některých` [#30-en,*`{fs:16}karet`*] `{fs:16}nebo` [#32-en,*`{fs:16}seznamu porostů`*] `{fs:16}a` [#79-en,*`{fs:16}dřevin`*]`{fs:16}. Znamená to, že se vytiskne` *`{fs:16}přesný vzhled karty nebo sezn. por. a dř.`*`{fs:16}, tak jak je nastavíme.`

`{fs:16}Máme možnost` [#50-en,*`{fs:16}upravit sloupce`*]`{fs:16}.`

`{fs:16}Např. odškrtnout sloupce, které nepotřebujeme v tiskovém výstupu.`

images/vyberslpraktprtisku1.png

[#56-en,*`{fs:16}Seřadit data`*] `{fs:16}ve sloupcích.`

`{fs:16}Aplikovat` [#49-en,*`{fs:16}rychlý`*] `{fs:16}nebo` [#52-en,*`{fs:16}velký filtr`*].

`{fs:16}Nebo` [#48-en,*`{fs:16}seskupit záznamy`*].

`{fs:16}A to vše se poté vytiskne, tak jak to vidíme.`

`{fs:16}Po konečné úpravě zvolíme` *`{fs:16}tisk`*.

images/tabulkatiskopisgridu1.png

`{fs:16}Otevře se` [#73-en,*`{fs:16}náhled tisku`*] *`{fs:16}opisu gridu`*`{fs:16}, kde máme možnost nastavit např.` *`{fs:16}přizpůsobení na jednu stránku, vzhled stránky`* `{fs:16}(orientace na šířku, výšku, velikost stránky),` *`{fs:16}export náhledu do pdf aj.`*

`{fs:16}Po dokončení úprav kliknu v náhledu na ikonku` *`{fs:16}Tisk`*

images/nahledtiskupraktpr1.png

_`{fs:15}Pozn.: Pokud nemáte nastavenou tiskárnu, nastavíte ji v` *`{fs:15}Print Dialog`*._Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání