Tisk

`{fs:16}V tomto programu nalezneme` *`{fs:16}dva tipy tisku`* `{fs:16}s odlišnými` *`{fs:16}náhledy tisku`*.

* [#81-en,*Opis gridu*]

* [#82-en,*Tisk sestav*]

`{fs:16}Rozdílem je, že` *`{fs:16}opis gridu`* `{fs:16}je` *`{fs:16}přesným opisem datové mřížky včetně jejího nastavení`* `{fs:16}(šířka sloupců, seřazení dat, filtry, skupinování aj.) a` *`{fs:16}sestavy jsou předpřipravené s pevně daným vzhledem`*.Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání