Seznam dřevin

*`{fs:16}Seznam dřevin jednotlivých porostů.`*

images/seznamdrevinrozostr1.png

images/seznamdrevinrozostr2.png

`{fs:16}V seznamu dřevin vybíráme` *`{fs:16}jednotlivé dřeviny porostů`*`{fs:16}, ale v konečné fází je to` *`{fs:16}porost`*`{fs:16}, který se dosazuje do určitých karet.`

`{fs:16}Seznam dřevin a seznam porostů spolu komunikuji. Pokud zde klikneme na určitou dřevinu a překlikneme se do` [#32-en,*`{fs:16}seznamu porostů`*]`{fs:16}, automaticky se tam` *`{fs:16}vybere porost té dřeviny`*`{fs:16}. Pro sloupec` *`{fs:16}výběr`* `{fs:16}to platí také,` *`{fs:16}zaškrtnutím`* `{fs:16}určitých dřevin se automaticky zaškrtnout i` *`{fs:16}porosty dřeviny v seznamu porostů`*.

`{fs:16}Stejně jako u seznamu porostů zde můžeme` [#50-en,*`{fs:16}upravovat sloupce`*]`{fs:16}, filtrovat` [#49-en,*`{fs:16}rychlými`*] `{fs:16}i` [#52-en,*`{fs:16}velkými filtry`*]`{fs:16},` [#56-en,*`{fs:16}seřadit data`*] `{fs:16}a` [#47-en,*`{fs:16}vyhledávat`*].

Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání