Náhled fotky

`{fs:16}Záložka` *`{fs:16}náhled fotky`* `{fs:16}slouží pouze k zobrazení fotografie z karty` [#45-en,*`{fs:16}Fotodokumentace`*].

`{fs:16}Tato záložka se v` [#32-en,*`{fs:16}seznamu porostů`*] `{fs:16}zobrazuje pouze tehdy jsme-li v kartě` [#45-en,*`{fs:16}Fotodokumentace`*].

images/nahledfotkynovy1.png

`{fs:16}Vidíme zde fotografie pořízené v aplikaci` *`{fs:16}Forester LHE`*.



Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání