Správa

----

images/spravahlnab1.png

*`{C:#F0F0E8,fs:20}Administrátor`*

`{fs:16}Funkce pouze pro administrátory.`

images/spousteniskriptuikona1.png

*`{fs:18}Spouštění skriptů -`* `{fs:16}zde se dají spouštět SQL skripty`

images/auditlogikona1.png

*`{fs:18}Auditlog -`* `{fs:16}ukazuje průběh a úspěšnost spuštěných skriptů`

images/historiezmenikona1.png

*`{fs:18}Historie změn -`* `{fs:16}zobrazí změny provedené v programu`

images/obnovadatabazeikona1.png

*`{fs:18}Obnova databaze -`* `{fs:16}obnoví databázi za zálohy`

images/kontroladatabazeikona1.png

*`{fs:18}Kontrola databáze -`* `{fs:16}zkontroluje konzistenci dat`

*`{C:#F0F0E8,fs:20}Uživatel`*

images/settings_1.png

*`{fs:18}Nastavení prostředí -`* `{fs:16}zobrazí okno` [#57-en,*`{fs:16}Nastavení programu Lesmistr`*]

images/tv.png

*`{fs:18}Vzdálená správa -`* `{fs:16}spustí program pro vzdálenou správu`

images/zalohadatabazeikona1.png

*`{fs:18}Záloha databáze -`* `{fs:16}zálohuje vaše data do cesty nastavené v` _`{fs:16}Hlavní nabídka > Správa >` [#57-en,*`{fs:16}Nastavení prostředí`*] `{fs:16}> Zálohování`_

images/zalohanaftpikona1.png

*`{fs:18}Záloha na ftp -`* `{fs:16}provede zálohu vaší databáze na náš server, ze kterého je možné ji v případě potíží obnovit`

images/aktualizaceikona1.png

*`{fs:18}Aktualizace -`* `{fs:16}zaktualizuje váš program, pokud je k dispozici nová verze`Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání