Funkce

----

images/funkcenove3.png

*`{C:#F0F0E8,fs:20}Doplňkové funkce`*

images/owners.png

*`{fs:18}Načtení adres vlastníků -`* `{fs:16}načte adresy vlastníků ze` [#63-en,*`{fs:16}seznamu vlastníků`*]

images/opravitjprlikona1.png

*`{fs:18}Opravit JPRL dle porost c. -`* `{fs:16}opraví v kartě` [#34-en,*`{fs:16}Výroba`*] `{fs:16}JPRL podle ručního zadání porostu`

images/prepocet lhe.png

*`{fs:18}Přepočet Lhe -`* `{fs:16}dojde k přepočtu (aktualizaci) těžební a pěstební činnosti z karty` [#34-en,*`{fs:16}Výroba`*]

images/nacteni BH.png

*`{fs:18}Načtení BH -`* `{fs:16}načtení` *`{fs:16}počátečního stavu`* [#35-en,*`{fs:16}bilance holin`*] `{fs:16}z lesního hospodářského plánu`

images/vypskutvekuikona1.png

*`{fs:18}Výpočet skuteč. věku -`* `{fs:16}vypočte skutečný věk porostů`

images/ikonaexportvla1.png

*`{fs:18}Změna OLH -`* `{fs:16}Změní odborného lesního hospodáře pro vybrané/všechny porosty`

*`{C:#F0F0E8,fs:20}Nové porosty`*

images/rezimvkladanitlacitko1.png

*`{fs:18} -`* `{fs:16}v tomto režimu je možné přidávat nová` *`{fs:16}LHC/LHO a porosty`* `{fs:16}do již existujících LHC/LHO`. Více informací naleznete [#88-en,*zde*].

images/upravavzhledutlacitko2.png

*`{fs:18} -`* `{fs:16}Zde máme možnost upravit si vzhled editační plochy (např.: přetažením do Available Items skrýt oddíly, které nebudeme vyplňovat)`

images/ulozitpohledtlacitko3.png

*`{fs:18} -`* `{fs:16}Uloží vzhled editačního okna pro příští použití`

_`{fs:15}Pozn.: Uloží řazení, viditelnost sloupců a šířku sloupců, nikoliv úpravy provedené přes tlačítko` *`{fs:15}Úprava vzhledu`*`{fs:15}. Více o úpravě sloupců nalezneme v kapitole` [#50-en,*`{fs:15}Úprava sloupců`*]`{fs:15}.`_

images/celaobrazovkatlacitko1.png

*`{fs:18} -`* `{fs:16}editační režim je ve výchozím nastavení na celou obrazovku. Pomocí tohoto tlačítka je možné ho zmenšit do oblasti karet.`Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání