Export/import

----

images/exportimporthlnab1.png

*`{C:#F0F0E8,fs:20}Importy`*

images/import.png

*`{fs:18}Import XML -`* `{fs:16}naimportuje XML soubor ve standardním formátu obsahující lhp, lho dokumentaci`

images/import.png

*`{fs:18}Import Excel -`* `{fs:16}naimportuje k vlastníkům seznam parcel, spoluvlastníků`

images/foto ikona.png

*`{fs:18}Import foto -`* `{fs:16}import fotodokumentace z aplikace` *`{fs:16}Forester LHE`*

images/importevidenciikona1.png

*`{fs:18}Import evidencí -`* `{fs:16}naimportuje evidenci kůrovce a nahodilých těžeb z aplikace` *`{fs:16}Forester LHE`*

*`{C:#F0F0E8,fs:20}Exporty`*

images/exportkompletikona1.png

*`{fs:18}Export komplet -`* `{fs:16}provede kompletní export (vlastníci, lhe, bil. hol., ev. kůrovce, nah. těž. a dokumenty) do aplikace` *`{fs:16}Forester LHE`*

images/exportostatniikona1.png

*`{fs:18}Export vlastníků -`* `{fs:16}provede export vlastníků do aplikace` *`{fs:16}Forester LHE`*

images/exportostatniikona1.png

*`{fs:18}Export LHE -`* `{fs:16}provede export LHE (záznamů těžební a pěstební činnosti) do aplikace` *`{fs:16}Forester LHE`*

images/exportostatniikona1.png

*`{fs:18}Export bil. hol. -`* `{fs:16}provede export záznamů bilance holin do aplikace` *`{fs:16}Forester LHE`*

images/exportostatniikona1.png

*`{fs:18}Export evi. kůrovce -`* `{fs:16}provede export záznamů evidence kůrovce do aplikace` *`{fs:16}Forester LHE`*

images/exportostatniikona1.png

*`{fs:18}Export nah. těž. -`* `{fs:16}provede export záznamů nahodilých těžeb do aplikace` *`{fs:16}Forester LHE`*

images/exportostatniikona1.png

*`{fs:18}Export dokumentů -`* `{fs:16}provede export dokumentů do aplikace` *`{fs:16}Forester LHE`*Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání