Odstranění vlastního filtru

`{fs:16}Odstraním vlastní filtr` *`{fs:16}Prob. do 40`* `{fs:16}ze seznamu porostů.`

images/vlastnifiltrpanel1.png

_`{fs:16}V Hlavní nabídka >` [#18-en,*`{fs:16}OLH`*] `{fs:16}> Seznam filtrů`_ `{fs:16}vyberu` *`{fs:16}Seznam porostů`*.

`{fs:16}Zobrazí se okno` *`{fs:16}Seznam výběrů`*`{fs:16}, kde se postavím na filtr, který chci smazat a stisknu` *`{fs:16}Ctrl + Delete`*.

images/seznamvyberuokno2.png

`{fs:16}Další možností, pokud nechceme filtr úplně odstranit, je` *`{fs:16}odškrtnutí zobrazování filtru na panelu filtrů`*.

`{fs:16}V okně` *`{fs:16}Seznam výběrů`* `{fs:16}v druhé záložce` *`{fs:16}Nastavení`* `{fs:16}je také možné filtry` *`{fs:16}upravovat`*.

_`{fs:15}Pozn.: Více informací v kapitole` [#52-en,*`{fs:15}Velký filtr`*]`{fs:15}.`_

Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání