Náhled tisku

`{fs:17}V tomto programu se můžeme setkat s` *`{fs:17}dvěma typy náhledů:`*

==1) Tisk sestav

*`{fs:16}Předpřipravené sestavy s pevně daným vzhledem.`*

`{fs:16}Náhled tisku` *`{fs:16}vlastnických sestav (SSL)`*`{fs:16},` *`{fs:16}hospodářských knih (OLH)`*

`{fs:16}S náhledem tisku můžeme dále pracovat s pomocí` *`{fs:16}nástrojových ikonek`*.

images/nahledtisku2.png

*`{fs:17}Nástroje náhledu`*

`{fs:16}V náhledu lze dokument např.` *`{fs:16}exportovat do pdf`* `{fs:16}nebo přímo` *`{fs:16}vytisknout`*.

*`{fs:16}Nejdůležitější ikony nástrojů`*

images/tabulkanastrojenahledutisku1.png

==2) Opis gridu

`{fs:16}Opisy vytisknou` *`{fs:16}přesný opis datové mřížky včetně jejího nastavení`* `{fs:16}(filtry, skupinování, nastavení šířky sloupců aj.).`

`{fs:16}Náhled tisku` *`{fs:16}LHE, bilancí a evidencí`*.

images/nahledtiskuopisu1.png

*`{fs:17}Tisk -`* `{fs:16}tisk dokumentu.`

images/tiskikonanahled1.png

*`{fs:17}Export do PDF -`* `{fs:16}dokument vyexportujeme jako dokument pdf.`

images/exportdopdfikonanahled1.png

*`{fs:17}Přizpůsobit stránce -`* `{fs:16}přizpůsobíme šířku dokumentu na jednu stránku.`

images/prizpusobitstranceikonanahled1.png

*`{fs:17}Nastavení stránky -`* `{fs:16}otevřeme okno, kde můžeme změnit např.:` *`{fs:16}orientaci stránky aj.`*

images/nastavenistrankyikonanahled1.png

images/nastavenistrankynahled2.png

`{fs:16}Kliknutím na` *`{fs:16}OK`* `{fs:16}potvrdíme orientaci stránky, případně další nastavení.`Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání