Vyhledání porostu v mapě

`{fs:16}V` [#32-en,*`{fs:16}seznamu porostů`*] `{fs:16}si vyhledám porost, který chci zobrazit a přesunu se na něj` *`{fs:16}klávesovými šipkami`*.

_`{fs:16}V záložce` [#24-en,*`{fs:16}SSL`*] `{fs:16}> Hlavní nabídka`_ `{fs:16}stisknu ikonu` *`{fs:16}Porost`*

images/ikonaporost1.png

`{fs:16}V mapovém programu` *`{fs:16}Forester Win`* `{fs:16}se v okně` *`{fs:16}Mapa`* `{fs:16}daný porost zobrazí.`

Vyhledání seznamu porostů v mapě

`{fs:16}V` [#32-en,*`{fs:16}seznamu porostů`*] `{fs:16}si` [#49-en,*`{fs:16}vyfiltruji`*] `{fs:16}např.: porosty určitého majitele.`

_`{fs:16}V záložce` [#24-en,*`{fs:16}SSL`*] `{fs:16}> Hlavní nabídka`_ `{fs:16}stisknu ikonu` *`{fs:16}Seznam porostů`*.

images/ikonaseznamporostu1.png

`{fs:16}V mapovém programu` *`{fs:16}Forester Win`* `{fs:16}se v okně` *`{fs:16}Mapa`* `{fs:16}zobrazí porosty daného majitele a v okně` *`{fs:16}Výběr porostů`* `{fs:16}je seznam těchto porostů.`

_`{fs:15}Pozn.: Před stiskem ikony` *`{fs:15}Seznam porostů`* `{fs:15}je potřeba otevřít mapový program` *`{fs:15}Forester Win`* `{fs:15}a v něm` *`{fs:15}otevřít okno`* *`{fs:15}Výběr porostů`*`{fs:15}, pokud již není otevřené.`_

Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání