Změna údajů vlastníka - SSL

`{fs:16}Přes ikonu` *`{fs:16}Vlastníci`* _`{fs:16}v záložce` [#24-en,*`{fs:16}SSL`*] `{fs:16}> Hlavní nabídka`_ `{fs:16}si otevřu` [#63-en,*`{fs:16}Seznam vlastníků`*].

images/ikonavlastnicipraktprikl1.png

[#47-en,*`{fs:16}Dynamickým vyhledáváním`*] `{fs:16}vyhledám vlastníka u kterého chci změnit udaje a` *`{fs:16}klávesovými šipkami`* `{fs:16}si najedu do daného řádku.`

`{fs:16}Pro` *`{fs:16}editaci řádku`* `{fs:16}stisknu klávesu` *`{fs:16}F2`*`{fs:16}, přesunu se na kolonku, kterou chci editovat, stisknu klávesu` *`{fs:16}Enter`* `{fs:16}a zadám např. nové telefonní číslo.` *`{fs:16}Klávesovou šipkou`* `{fs:16}přejdu na jiný řádek a tím původní uložím.`

`{fs:16}Provedené změny jsou zobrazeny v` [#63-en,*`{fs:16}historii vlastníků`*].

Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání