Změna vlastníka psk - SSL

`{fs:16}V` [#32-en,*`{fs:16}seznamu porostů`*] `{fs:16}vyhledám` *`{fs:16}porostní skupinu`*`{fs:16}, pro kterou chci změnit vlastníka.`

`{fs:16}V` [#29-en,*`{fs:16}hospodářské knize`*] *`{fs:16}dvojklikem`* `{fs:16}na položku` *`{fs:16}majitel`* `{fs:16}otevřu` [#63-en,*`{fs:16}seznam vlastníků`*].

images/hospodarskaknihapraktprikl1.png

`{fs:16}Vyberu nového vlastníka a stiskem` *`{fs:16}Ctrl + Enter`* `{fs:16}potvrdím změnu vlastníka pro danou porostní skupinu.`

_`{fs:15}Pozn.: Tato změna se uloží v` [#63-en,*`{fs:15}historii vlastníků`*]`{fs:15}.`_

Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání