Bezlesí, jiné a ostatní pozemky

images/bezlesiokno2.png

`{fs:16}Pokud pracujeme v záložkách` *`{fs:16}Bezlesí, jiné a ostatní pozemky`*`{fs:16}, je vhodné být v` _`{fs:16}Hlavní nabídka >` [#27-en,*`{fs:16}Zobrazení`*]_`{fs:16}, kde si nastavíme, jestli chceme tyto typy pozemků` *`{fs:16}vidět za:`*

* *Vše za Lhc -* vidíme *všechny pozemky za dané LHC* (za danou záložku). Při změně zobrazení na:

* *Majitel -* se zobrazí všechny pozemky *majitele na kterém jsme stáli*

* *Aktuální porost -* vidíme pozemky pro porost *vybraný v seznamu porostů*

_`{fs:15}Zde je také možné` [#50-en,*`{fs:15}upravovat sloupce`*]`{fs:15},` [#56-en,*`{fs:15}řadit data`*] `{fs:15}v jednotlivých sloupcích,` [#49-en,*`{fs:15}filtrovat`*] `{fs:15}a` [#48-en,*`{fs:15}seskupovat záznamy`*]`{fs:15}.`_



Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání