Vyhledání porostů vlastníka

===1) Výběr LHC

===2) Vyhledání vlastníka

----

==1) Výběr LHC

`{fs:16}Po spuštění programu se zobrazí` [#41-en,*`{fs:16}Seznam LHC`*]`{fs:16}, kde si` *`{fs:16}klávesovými šipkami`* `{fs:16}najedu na řádek LHC Chotěboř a stisknu` *`{fs:16}Ctrl + Enter`*.

==2) Vyhledání vlastníka

`{fs:16}Zobrazí se` [#42-en,*`{fs:16}Seznam vlastníků`*] `{fs:16}LHC Chotěboř, kde potřebuji např. vyhledat vlastníka` *`{fs:16}Nováka Petra`*.

`{fs:16}Použiji klávesovou zkratku` *`{fs:16}Ctrl + F`*`{fs:16}, která zobrazí` *`{fs:16}vyhledávací okno`* `{fs:16}a začnu psát,`

images/vyhledavanipraktpriklad1.png

`{fs:16}zobrazí se vyhledané řádky.`

_`{fs:15}Pozn.: Podrobnější informace v kapitole` [#47-en,*`{fs:15}Vyhledávání`*]._

*`{fs:16}Kláves. šipkou`* `{fs:16}se přesunu na vlastníka a stisknu` *`{fs:16}Ctrl + Enter`*`{fs:16}, čímž ho vyberu.`

`{fs:16}Nyní jsem v okně` [#43-en,*`{fs:16}Karta vlastníka`*]`{fs:16}.`

`{fs:16}Napravo v` [#32-en,*`{fs:16}seznamu porostů`*] `{fs:16}vidím porosty pana Nováka.` `{fs:16}A v` [#29-en,*`{fs:16}hospodářské knize`*] `{fs:16}se zobrazuje porost pana Nováka` *`{fs:16}na kterém stojím v seznamu porostů.`*

images/celeokno1.pngÚvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání