Seznam vlastníků

`{fs:16}V seznamu vlastníků vidíme` *`{fs:16}seznam všech vlastníku za dané LHC`*.

`{fs:16}Seznam nalezneme` _`{fs:16}v Hlavní nabídka >` [#26-en,*`{fs:16}Seznamy`*]._

images/seznamvlastnikudoseznvlanovy2.png

`{fs:16}Stejně jako v ostatních seznamech lze využít` [#47-en,*`{fs:16}vyhledávání`*]`{fs:16},` [#56-en,*`{fs:16}seřazení dat`*]`{fs:16},` [#49-en,*`{fs:16}rychlého filtru`*] `{fs:16}a také můžeme` [#50-en,*`{fs:16}upravovat sloupce`*].

`{fs:16}K práci se seznamem vlastníků slouží` *`{fs:16}sada ikon`*.

`{fs:16}Funkce ikon a úprava seznamu popsána v kapitole` [#59-en,*`{fs:16}Úprava seznamů`*].

==Záložky

===Historie vlastníka

`{fs:16}V historii vlastníka se zobrazují` *`{fs:16}úpravy`* `{fs:16}provedené u vlastníka na kterém stojíme.`

images/historievlastnikunova1.png

`{fs:16}V historii se vždy zobrazí` *`{fs:16}kód lhc, datum změny (Datum od) a Kód majitele`*`{fs:16}. Dále jsou zde vyplněny kolonky, které jsme změnili` *`{fs:16}(v těchto kolonkách je původní text)`*.

===Parcely

`{fs:16}Zde se zobrazují parcely jednotlivých vlastníků načtené přes ikonu`

images/importexcelikonastextem1.png

===Spoluvlastníci

`{fs:16}Zde se zobrazují spoluvlastníci načtení přes ikonu`

images/importexcelikonastextem1.png

`{fs:16}Ikonu pro import tabulek parcel a spoluvlastníků nalezneme` _`{fs:16}v Hlavní nabídka >` [#75-en,*`{fs:16}Export/import`*]`{fs:16}.`_Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání