Projekt - OLH

`{fs:16}Vytvořím nový projekt na` *`{fs:16}prořezávky a probírky`* `{fs:16}pro rok 2015.`

`{fs:16}Nejprve kliknu na ikonku` *`{fs:16}Základní uzel`* _`{fs:16}v Hlavní nabídka >` [#18-en,*`{fs:16}OLH`*]`{fs:16}.`_

images/zakladniuzelikona1.png

`{fs:16}Nový řádek pojmenuji` *`{fs:16}Prořezávky`*`{fs:16}, zadám základní informace a` *`{fs:16}klávesovou šipkou dolů ho uložím`*.

`{fs:16}Vytvořím si řádek` *`{fs:16}nižší úrovně`* `{fs:16}kliknutím na ikonku` *`{fs:16}Nová položka,`*

images/novapolozkaikona1.png

`{fs:16}kde doplním podrobnosti úkonu a` *`{fs:16}uložím`*.

`{fs:16}Poté si kliknutím na` *`{fs:16}Základní uzel`* `{fs:16}vytvořím nový řádek nejvyšší úrovně` *`{fs:16}Probírky`* `{fs:16}a po doplnění` *`{fs:16}uložím`*.

`{fs:16}Takto postupuji dále, až doplním všechny úrovně projektu.`

`{fs:16}Vrátím se do řádku` *`{fs:16}3/31`* `{fs:16}kam chci vložit porosty.`

`{fs:16}V` [#32-en,*`{fs:16}seznamu porostů`*] `{fs:16}si` *`{fs:16}předpřipraveným filtrem`* `{fs:16}vyfiltruji všechny` *`{fs:16}prořezávky`* `{fs:16}a ve sloupci` *`{fs:16}Kód maj.`* `{fs:16}si vyberu kód svého majitele. Takto jsem vyfiltrovala všechny prořezávky určitého majitele.`

_`{fs:15}Pozn.: Je samozřejmě možné zvolit i jiný postup filtrace.`_

`{fs:16}S takto připraveným seznamem porostů kliknu na ikonku` *`{fs:16}Vybrat porosty`* _`{fs:16}v Hlavní nabídka >` [#18-en,*`{fs:16}OLH`*]`{fs:16}.`_

images/vybrat por.png

`{fs:16}a kliknutím na ikonku` *`{fs:16}Vložit porosty,`*

images/vlozit por.png

`{fs:16}porosty vložím do projektů do řádku ve kterém stojím.`

`{fs:16}Tímto způsobem vložím porosty i do ostatních řádků projektu.`

_`{fs:15}Pozn.: V nejnižších úrovních vidíme pouze řádky, které jsme tam vložily, v řádcích vyšších úrovní jsou vidět všechny porosty i za řádky nižších úrovní.`_

images/projektyprakticke1.png

_`{fs:15}Více o projektech v kapitole` [#40-en,*`{fs:16}Projekty`*]`{fs:16}.`_Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání