Úprava seznamů

`{fs:16}Seznamy nalezneme` _`{fs:16}v Hlavní nabídka >` [#26-en,*`{fs:16}Seznamy`*]._

images/seznamvlastnikuoprava3.png

`{fs:16}V jednotlivých` [#26-en,*`{fs:16}seznamech`*] `{fs:16}můžeme, stejně jako např. v` [#30-en,*`{fs:16}kartách`*]`{fs:16}, vytvářet nové řádky, upravovat je, ukládat a mazat.`

`{fs:16}I zde můžeme využít funkcí` [#49-en,*`{fs:16}filtrování`*]`{fs:16},` [#56-en,*`{fs:16}seřazení dat`*] `{fs:16}a` [#50-en,*`{fs:16}výběru sloupců`*].

==`{C:#F0F0E8}Záznamy`

images/new.png

*`{fs:18}Nový -`* `{fs:16}Kliknutím na tuto ikonku se na konci seznamu vytvoří` *`{fs:16}nový řádek`*.

`{fs:16}Nový řádek na konci seznamu můžeme vytvořit také` *`{fs:16}klávesovou šipkou dolů`*.

_`{fs:15}Pozn.: V tomto případě musíme stát v posledním řádku seznamu.`_

images/novyradekposledni2.png

`{fs:16}Pokud chceme vytvořit nový řádek` *`{fs:16}kdekoliv jinde`* `{fs:16}v seznamu, stiskneme klávesu` *`{fs:16}Insert (Ins)`* `{fs:16}a nový řádek se vloží nad řádek, ve kterém stojíme.`

images/novyradekuprostred2.png

`{fs:16}Řádek upravíme kliknutím na ikonku`

images/edit_1.png

*`{fs:18}Úprava`*

`{fs:16}Další možností je použití klávesy` *`{fs:16}F2`*.

`{fs:16}V řádku se pohybujeme a editujeme ho stejným způsobem jako řádky v` [#30-en,*`{fs:16}kartách`*]`{fs:16}.`

`{fs:16}Řádek` *`{fs:16}uložíme přechodem na další řádek`* `{fs:16}nebo kliknutím na ikonku`

images/save.png

*`{fs:18}Uložit`*

`{fs:16}Nebo klávesovou zkratkou` *`{fs:16}Ctrl + S`*.

`{fs:16}Ikonkou`

images/delete.png

*`{fs:18}Smazat -`* `{fs:16}smažeme řádek, ve kterém stojíme (je označený).`

`{fs:16}Řádek můžeme smazat také klávesovou zkratkou` *`{fs:16}Ctrl + Delete`*.

==`{C:#F0F0E8}Opis záznamů`

images/preview.png

*`{fs:18}Náhled -`* `{fs:16}zobrazíme` [#73-en,*`{fs:16}náhled tisku`*] `{fs:16}seznamu.`

`{fs:16}V náhledu tisku je možné náhled seznamu dále` *`{fs:16}upravovat, vytisknou, uložit nebo exportovat do pdf aj`*.

images/uprava nahledu2.png

images/print.png

*`{fs:18}Tisk -`* `{fs:16}otevře se okno` *`{fs:16}nastavení tisku`* `{fs:16}a seznam můžeme` *`{fs:16}vytisknout`*.

==`{C:#F0F0E8}Funkce`

images/ikonkanacteniploch.png

*`{fs:18}Načtení ploch k vlastníkovi -`* `{fs:16}funkce která ke všem vlastníkům zapíše` *`{fs:16}součty ploch Lhp`*.

_`{fs:15}Pozn.: Je pouze v seznamu vlastníků.`_Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání