Správce sestav

`{fs:16}Správce sestav naleznete` _`{fs:16}v Hlavní nabídka >` [#18-en,*`{fs:16}OLH`*]`{fs:16}.`_

images/spravcesestavikonastex1.png

images/spravcesestavopraveny1.png

*`{fs:16}Šipkou`* `{fs:16}nebo` *`{fs:16}dvojklikem LT myši`* `{fs:16}na skupinu sestav je možné ji rozbalit.`

`{fs:16}V pravé části okna v záložce` *`{fs:16}Nastavení`* `{fs:16}můžeme` *`{fs:16}např. upravit datum tisku, nastavit počet kopií nebo nastavit dostupnost sestavy.`*

`{fs:16}Nastavení` *`{fs:16}uložíme`* `{fs:16}přejitím na záložku` *`{fs:16}SQL`*

images/SQL1.png

`{fs:16}a kliknutím na tlačítko` *`{fs:16}Ulož`*

==`{C:#B3D5D5}Výstup`

*`{fs:18}Náhled tisku -`* `{fs:16}U sestav je možné zobrazit` [#73-en,*`{fs:17}Náhled tisku`*]

images/nahledSS.png

*`{fs:18}Tisk -`* `{fs:16}Zobrazí se` *`{fs:16}okno s nastavením`* `{fs:16}tisku a máme možnost sestavu vytisknout.`

images/tiskSS.png

*`{fs:18}Výběr tiskárny -`* `{fs:16}Zde můžeme zvolit` *`{fs:16}výchozí tiskárnu`* `{fs:16}pro tisk sestav.`

images/nastavenitiskuSS.png

*`{fs:18}Uložit do pdf -`* `{fs:16}sestavy` *`{fs:16}uložíme do pdf formátu`*

images/exportpdfSS.png

*`{fs:18}Odeslat e-mailem -`* `{fs:16}Lze také odeslat emailem v různých formátech.`

images/odeslatemailemSS.png

==`{C:#B3D5D5}Sestava`

`{fs:16}Sestavy je také možné přidávat do` *`{fs:16}oblíbených,`*

images/pridatkoblibenymSS.png

`{fs:16}poté je nalezneme v záložce` *`{fs:16}oblíbené`*`{fs:16}.`

==Oblíbené

images/oblibeneopravene1.png

`{fs:16}Oblíbené sestavy můžeme stejně jako ostatní upravovat v pravé části okna správce sestav. Také výstupy jsou stejné.`

`{fs:16}Z oblíbených sestavy` *`{fs:16}odebereme`* `{fs:16}s pomocí ikonky.`

images/odebratzoblSS.pngÚvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání