Nastavení prostředí

`{fs:16}Nastavení prostředí nalezneme` _`{fs:16}v Hlavní nabídka >` [#77-en,*`{fs:16}Správa`*]`{fs:16}.`_

images/nastaveniprostrediikonastextem1.png

_`{fs:15}Pozn.: U některých z těchto nastavení (hlavně nastavení cest a synchronizace) je vhodné nastavení od administrátora. Administrátor nastavuje program při nové instalaci programu, podle jeho využití.`_

*`{fs:16}Záložky Mapy, Zobrazení, Verze, Typování, Synchronizace, Zálohování a Pohledy.`*

`{fs:16}Pro` *`{fs:16}uložení změn`* `{fs:16}v Nastavení programu Lesmistr klikněte vždy na ikonku` *`{fs:16}Uložit`*.

`{fs:16}Nastavené změny se projeví až po` *`{fs:16}restartování programu`*.

==Mapy

images/mapynastaveni1.png

===`{C:#F0F0E8}Cesty`

`{fs:16}Nastavení` *`{fs:16}cest`* `{fs:16}k` *`{fs:16}vlastnickým separátům (VS)`* `{fs:16}a k mapovému programu` *`{fs:16}Forester Win - lesnické mapy.`*

===`{C:#F0F0E8}Start`

`{fs:16}Zde můžeme zatrhnout spouštění` *`{fs:16}lesnických map`* `{fs:16}spolu s programem Lesmistr.`

==Zobrazení

images/zobrazeninastaveni1.png

===`{C:#F0F0E8}Záložky`

`{fs:16}V záložkách můžeme nastavit, co bude program dělat` *`{fs:16}po spuštění`*`{fs:16}, a zda chceme v` [#30-en,*`{fs:16}kartách`*] `{fs:16}vidět karty` [#41-en,*`{fs:16}Seznam LHC`*]`{fs:16},` [#42-en,*`{fs:16}Seznam vlastníků`*] `{fs:16}a` [#43-en,*`{fs:16}Kartu vlastníka`*].

===`{C:#F0F0E8}Tisk VS`

`{fs:16}Zde si zvolíme, co se vytiskne v` _*`{fs:16}Kompletní tisk VS`* `{fs:16}>` [#24-en,*`{fs:16}SSL`*] `{fs:16}> Hlavní nabídka`_

===`{C:#F0F0E8}Filtr na karty`

`{fs:16}Nastavení zda chceme jako výchozí nastavení vidět obsah jednotlivých karet za` *`{fs:16}Aktuální porost, Majitele nebo Vše za Lhc`*.

_`{fs:15}Pozn.: V průběhu práce s kartami lze toto nastavení upravovat v Hlavní nabídka >` [#27-en,*`{fs:15}Zobrazení`*] `{fs:15}> Karty, ale při dalším spuštění programu se nastavení filtru na karty vrátí do výchozího nastavení, nastaveného zde.`_

==Verze

images/verzenastaveni1.png

_`{fs:15}Nastavení verze programu je pouze pro administrátory.`_

==Typování

`{fs:16}Nastavení` *`{fs:16}typování výroby`*.

images/typovaninastaveni1.png

`{fs:16}Máme možnost zvolit automatické doplňování` *`{fs:16}čísla dokladu`* `{fs:16}(čísla řádků) při typování výroby a u` *`{fs:16}vybraných podvýkonů`* `{fs:16}do řádků automaticky doplňovat` *`{fs:16}plochu porostů`*.

`{fs:16}Podvýkony, u kterých chceme plochu doplňovat. vybereme v` [#60-en,*`{fs:16}seznamu výkonů a podvýkonů`*].

==Synchronizace

`{fs:16}Nastavení cest pro kartu` [#45-en,*`{fs:16}Fotodokumentace`*].

images/synchronizacenastaveni1.png

_`{fs:15}Pozn.: Nastaví administrátor při instalaci programu.`_

==Zálohování

`{fs:16}Zde je možné nastavit cestu pro ukládání záloh.`

images/zalohovaninastaveni1.png

_`{fs:15}Pozn.: Nastaví administrátor při instalaci programu.`_

==Pohledy

`{fs:16}Zde můžeme zrušit uložené pohledy výroby, seznamu porostů nebo zrušit všechna uložená zobrazení.`

images/pohledynastaveni1.png

_`{fs:15}Pozn.: Zobrazení je možné ukládat v Hlavní nabídka >` [#27-en,*`{fs:15}Zobrazení`*] `{fs:15}> Pohledy.`_Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání