Seřazení dat

`{fs:16}Lze použít v` [#30-en,*`{fs:16}kartách`*] `{fs:16}i v` [#32-en,*`{fs:16}seznamu porostů`*].

images/seraz.vice_sl.1.png

`{fs:16}Kliknutím` *`{fs:16}LT myši`* `{fs:16}na hlavičku určitého sloupce se tento sloupec seřadí` *`{fs:16}vzestupně`* `{fs:16}a po druhém kliknutí` *`{fs:16}sestupně`*.

`{fs:16}K seřazení můžeme vybrat i více sloupců, stačí podržet klávesu` *`{fs:16}Shift`* `{fs:16}a kliknout na vybrané sloupce.`

`{fs:16}Sloupce se z řazení dají od vybrat podržením klávesy` *`{fs:16}Ctrl`* `{fs:16}a kliknutím na vybrané sloupce.`

Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání