Praktické návody

`{fs:16}Zde naleznete` *`{fs:16}praktické návody`*`{fs:16}, které vám pomohou zorientovat se v nejběžnějších úkonech v tomto programu.`

`{fs:16}Za názvem kapitoly je napsáno pro kterého uživatele (SSL, OLH) je praktický návod napsán, ale praktický návod pro OLH může být vhodný i pro SSL a naopak, záleží jen na tom jak široce program využíváte.` `{fs:16}Praktické návody bez určení jsou pro obě verze.`

`{fs:16}V případě, že si s něčím nevíte rady, nebo vám v praktických návodech něco chybí pište, volejte na email, telefon uvedený ve spodní části obrazovky. Na základě vašich žádostí budeme praktické návody průběžně doplňovat.`Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání