Velký filtr

*`{fs:18}1. Filtrování podle zadaných hodnot`*

`{fs:16}V` [#32-en,*`{fs:16}Seznamu porostů`*] `{fs:16}jsou` *`{fs:16}předpřipravené filtry:`*

* Probírky

* Prořezávky

* TO

* 80+

* Věk 0

images/autom.filtry.png

`{fs:16}Kliknutím na filtr se vyfiltruji všechny hodnoty daného filtru z vybraného LHC.`

*`{fs:18}2. Vlastní filtr -`* `{fs:16}vlastni filtr vytvoříme buď uložením filtru z výběru nebo vytvořením úplně nového vlastního filtru`

*`{fs:17}Uložení filtru z výběru:`*

`{fs:16}S pomocí nějaké z předchozích možností filtrování si vyfiltrujeme určité hodnoty.`

`{fs:16}Pro vytvoření vlastního filtru z těchto hodnot vybraných přímo v seznamu porostů klikneme ve spodním panelu vpravo na tlačítko` *`{fs:16}Vlastní`*.

images/vlastnifiltr.png

`{fs:16}Zobrazí se nové okno` *`{fs:16}Seznam výběrů`* `{fs:16}s naším filtrem.`

images/ulozeni_filtru z vyb.1.png

`{fs:16}Do první kolonky` *`{fs:16}Popis výběru`* `{fs:16}napíšeme název filtru a do druhé jeho zkratku, která se bude zobrazovat na panelu filtrů mezi` *`{fs:16}předpřipravenými filtry`*.

`{fs:16}Zaškrtnutím políčka` *`{fs:16}Zobraz na panelu`* `{fs:16}se bude vlastní filtr zobrazovat na panelu mezi předpřipravenými filtry.`

images/panel_f. s vl.filtr.1.png

`{fs:16}Nakonec vlastní filtr uložíme tlačítkem` *`{fs:16}Ulož aktuální výběr`*.

images/ikonka_uloz aktual.vyber.png

*`{fs:17}Nový vlastní filtr:`*

`{fs:16}Vlastní filtr můžeme vytvořit také zadáním hodnot přímo do` *`{fs:16}seznamu výběrů`*.

`{fs:16}Po kliknutí na` *`{fs:16}Vlastní`*

images/tlacitko_vlastni2.png

`{fs:16}se zobrazí okno` *`{fs:16}Seznam výběrů`*.

_`{fs:15}Pozn.: Pouze v případě že není aplikovaný žádný filtr, jinak se v Seznamu výběrů zobrazí daný filtr. Všechny filtry zrušíme kliknutím na křížek.`_

images/zrus.filtr.1.png

images/klikni_pro prid.n.podm.1.png

`{fs:16}Vlastní filtr zadáme kliknutím na` *`{fs:16}klikni pro přidání nové podmínky`*.

images/zadani_vl.f.1.png

`{fs:16}Ve` `{fs:16,c:green}výběr` `{fs:16}vybereme, který sloupec chceme filtrovat.`

`{fs:16}V` `{fs:16,c:brown}je rovno` `{fs:16}vybereme podmínku.`

`{fs:16}Do` `{fs:16,c:blue}prázdný` `{fs:16}vyplníme hodnotu filtru.`

`{fs:16}Kliknutím na tlačítko` *`{fs:16}Filtr`*

images/tlacitko_filtr1.png

`{fs:16}máme možnost přidat další` *`{fs:16}podmínku`* `{fs:16}nebo` *`{fs:16}skupinu`* `{fs:16}nebo` *`{fs:16}vše smazat`*.

`{fs:16}Kliknutím na tlačítko` *`{fs:16}...`* `{fs:16}u jednotlivých řádků můžeme přidávat` *`{fs:16}podmínku, skupinu nebo řádky mazat`*.

images/tlacitko_radek1.png

`{fs:16}Námi zadaný filtr spustíme kliknutím na tlačítko`

images/ikonka_proved.png

`{fs:16}Pokud chceme filtr` *`{fs:16}uložit`* `{fs:16}pro další použití, stejně jako u uložení filtru z výběru, zadáme v seznamu výběrů` *`{fs:16}název filtru, zkratku, zaškrtnutí/odškrtnutí zobrazování na panelu`* `{fs:16}a pro konečné uložení klikneme na`

images/ikonka_uloz aktual.vyber.png

`{fs:16}Tlačítko` *`{fs:16}zpět`* `{fs:16}slouží k zavření okna seznamu výběrů.`

images/ikonka_zpet.png

*`{fs:17}Úprava filtru`*

`{fs:16}Upravení filtru, jeho zobrazování v panelu filtrů nebo smazání, provedeme v` _`{fs:16}Hlavní nabídka >`_ [#18-en,_*`{fs:16}OLH`*_] _`{fs:16}>` *`{fs:16}Seznam filtrů`*_

`{fs:16}Vybereme v jaké` [#30-en,*`{fs:16}kartě`*] `{fs:16}či` [#32-en,*`{fs:16}seznamu porostů`*] `{fs:16}chceme filtr` *`{fs:16}zrušit`* `{fs:16}nebo` *`{fs:16}upravit`*`{fs:16}. Otevře se okno` *`{fs:16}Seznam výběrů`*.

images/seznamvyberuokno2.png

`{fs:16}V Seznamu výběrů filtr` *`{fs:16}zrušíme`* `{fs:16}kliknutím do řádku a zkratkou` *`{fs:16}Ctrl + Delete`*, `{fs:16}nebo pouze` *`{fs:16}odškrtneme zobrazení`* `{fs:16}v panelu filtrů. Kliknutím na` *`{fs:16}OK`* `{fs:16}uložíme změny.`

images/filtr_ok.png

`{fs:16}Vlastní filtr lze také upravit v druhé záložce` *`{fs:16}Nastavení`*`{fs:16}, kde provedené úpravy` *`{fs:16}uložíme`* `{fs:16}kliknutím na` *`{fs:16}Ulož aktuální výběr`*.

images/seznamvyberunastaveni1.pngÚvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání