Úprava sloupců

*`{fs:18}Zobrazení sloupců`*

images/vyber_sloupcu1.png

`{fs:16}V` [#30-en,*`{fs:16}kartách`*], `{fs:16}v` [#32-en,*`{fs:16}seznamech porostů`*] `{fs:16}a` [#26-en,*`{fs:16}ostatních seznamech`*] `{fs:16}si můžeme vybrat, které sloupce chceme zobrazit na` *`{fs:16}panelu`*.

`{fs:16}Sloupce můžeme vybrat/odvybrat kliknutím` *`{fs:16}LT myši`* `{fs:16}na tlačítko s hvězdičkou a zaškrtnutím/odškrtnutím zatrhávacích políček u jednotlivých sloupců.`

*`{fs:18}Přesun sloupců`*

images/presunsl.1.png

`{fs:16}Sloupec přesuneme chytnutím` *`{fs:16}LT myši`* `{fs:16}za název sloupce a přetáhnutím myší ho vložíme na požadované místo.`

*`{fs:18}Šířka sloupců`*

images/sirkasloupcu1.png

`{fs:16}Možné je také upravit šířku jednotlivých sloupců, tak že se přesuneme myší na hranici hlavičky sloupce s názvem a je možné s velikostí sloupce hýbat.`

_`{fs:15}Pozn.: Výše popsaný výběr sloupců, jejich přesun, seřazení a upravení šířky je možné uložit v` `{fs:15}Hlavní nabídka -` [#27-en,*`{fs:15}Zobrazení`*] `{fs:15}- Pohledy -` *`{fs:15}Uložit kartu`* `{fs:15}(uloží se zobrazení u karty ve které stojíme) nebo` *`{fs:15}Uložit seznam porostů`* `{fs:15}(uloží se zobrazení seznamu porostů)`_

images/uloz.pohl.1.png

*`{fs:18}Suma sloupců`*

`{fs:16}Sumy určitých sloupců se zobrazují v` [#29-en,*`{fs:16}hospodářské knize`*], `{fs:16}v některých` [#30-en,*`{fs:16}kartách`*] `{fs:16}a v` [#32-en,*`{fs:16}seznamu porostů`*].

images/sumasloupcu1.png

`{fs:16}Při nedostatečné šířce sloupce nemusí být suma vidět celá. V tomto případě se přesuneme myší na sumu a zobrazí se celá.`Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání