Rychlý filtr

*`{fs:18}1. Filtrování kliknutím na` `{fs:18}hlavičkovou hodnotu sloupce`*

images/rychlyfiltr2.png

`{fs:16}Otevře se nám seznam hodnot určitého sloupce a` *`{fs:16}zaškrtnutím`* `{fs:16}vybereme, které hodnoty chceme vyfiltrovat.`

`{fs:16}Tlačítko`

images/tlacitkovlastni1.png

`{fs:16}slouží k` *`{fs:16}uložení filtru`*. `{fs:16}A tlačítkem`

images/tlacitkovse1.png

`{fs:16}vybereme všechny hodnoty` *`{fs:16}(zrušíme filtr)`*.

`{fs:16}Na spodu se nám zobrazují` *`{fs:16}informace o filtru`* `{fs:16}a je zde možné filtr` *`{fs:16}vypnout`* `{fs:16}nebo ho křížkem` *`{fs:16}zrušit`*. `{fs:16}Také zde máme další možnost vytvořit z vyfiltrovaných hodnot` *`{fs:16}vlastní filtr`* `{fs:16}s pomocí ikonky`

images/vlastnifiltr.png

*`{fs:18}2. Filtrování určitého sloupce zadáním hodnoty`*

`{fs:16}Filtrovat můžeme pouze určitý sloupec, tak že napíšeme filtrovanou hodnotu pod název sloupce do` *`{fs:16}řádku`* `{fs:16}(pokud není aplikován žádný jiný filtr, je v tomto řádku: Pro zadání filtru klikněte zde) nad sloupec, který chceme filtrovat a stiskneme klávesu` *`{fs:16}Enter`*.

images/rychlyfiltr_doradku1.png

`{fs:16}Zobrazí se řádky, které mají tuto hodnotu.`

`{fs:16}Dole na liště se nám vždy zobrazuje` *`{fs:16}aktuální filtr`* `{fs:16}a`

`{fs:16}jakýkoliv filtr můžeme` *`{fs:16}vypnout`* `{fs:16}odškrtnutím zaškrtávacího políčka nebo ho úplně` *`{fs:16}zrušit`* `{fs:16}křížkem.`

*`{fs:16}Historie filtrů -`* `{fs:16}Dává nám možnost vrátit se k předchozím, zrušeným filtrům, ale pouze v aktuální relaci programu.`

_`{fs:15}Pozn.: S novým spuštěním programu se historie filtrů smaže. Pro trvalé uchování nějakého filtru máme možnost` [#52-en,*`{fs:15}uložit filtr z výběru.`*]_

images/zrusenifiltru2.png

`{fs:16}Můžeme také použít` [#52-en,*`{fs:16}předpřipravené filtry`*] `{fs:16}či` [#52-en,*`{fs:16}vytvořit vlastní filtr`*].

Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání