Seskupování záznamů

`{fs:16}Záznamy je možné seskupovat v` [#32-en,*`{fs:16}Seznamu porostů`*] `{fs:16}i v kartách - největší význam to má hlavně v kartě` [#34-en,*`{fs:16}Výroba`*]

`{fs:16}Sloupce seskupíme chytnutím za název sloupce a přetáhnutím do záhlaví nad text:` *`{fs:15}Chytněte sloupec a přesuňte ho sem, aby se dle něj mohly seskupovat záznamy.`*

images/skupinovanipresun1.png

`{fs:16}Ve skupině mohou být další` *`{fs:16}podskupiny`*.

images/skupinovaninove2.png

`{fs:16}Kliknutím na` *`{fs:16}šipku`* `{fs:16}u určité skupiny či` *`{fs:16}dvojklik`* `{fs:16}na tu skupinu, se skupina` *`{fs:16}rozbalí či sbalí`*.

`{fs:16}Rozbalením/sbalením všech skupin můžeme docílit kliknutím na tlačítko` *`{fs:16}Rozbalit`* `{fs:16}v záložce` [#27-en,*`{fs:16}Zobrazení`*].

`{fs:16}Pokud chceme skupinování` *`{fs:16}zrušit`*, `{fs:16}přetáhneme hlavičku sloupce ze záhlaví zpět.`

`{fs:16}Pokud chceme skrýt/zobrazit záhlaví, klikneme na tlačítko` *`{fs:16}Záhlaví`* `{fs:16}v záložce` [#27-en,*`{fs:16}Zobrazení`*].

Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání