Vyhledávání

`{fs:16}Máme dvě možnosti vyhledávání:`

*`{fs:18}1. Dynamické vyhledávání`*

images/dynam.vyhledavani2.png

`{fs:16}Klikneme do sloupce, ve kterém chceme hledat určitou hodnotu a začneme psát. Pomocí zadávaného textu program dynamicky vyhledá a zobrazí první vyhovující hodnotu v seznamu.`

*`{fs:18}2. Vyhledávání podle zadaného textu`*

*`{fs:16}Stiskneme Ctrl + F,`* `{fs:16}zobrazí se vyhledávací okno a do něj můžeme začít psát text k vyhledání.`

images/vyhledavani.png

*`{fs:16}Vyhledává ve všech sloupcích tabulky.`* `{fs:16}Vhodné např. pro vyhledání vlastníka v` [#32-en,*`{fs:16}seznamu porostů`*].

images/vyhledvseznporostu2.png

`{fs:16}Pro zrušení vyhledávání stiskneme klávesu` *`{fs:16}Esc`* `{fs:16}(ťukneme na tlačítko` *`{fs:16}Clear/smazat`*`{fs:16}).`

`{fs:16}Pro úplné zrušení vyhledávacího okna klikneme vlevo na křížek.`

Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání