Zákresy

`{fs:16}Zde se zobrazují` *`{fs:16}zákresy z terénu a poznámky k porostním skupině`* `{fs:16}vytvořené v programu` *`{fs:16}Forester Win - lesnické mapy`*.

images/zakresynove1.png

==1)Zákresy z terénu

`{fs:16}Zde můžeme vidět zákresy vytvořené v programu` *`{fs:16}Forester WIN`*`{fs:16}. Jsou zde vidět zákresy, které se` *`{fs:16}váží k určité porostní skupině`* `{fs:16}(`*`{fs:16}zákresy v porostu, ve více porostech, mimo porost`* `{fs:16}- pokud mají první bod v porostní skupině).`

`{fs:16}Při ukládání zákresu ve Forester WIN je možné napsat k němu poznámku, tuto poznámku pak vidíme ve sloupci poznámka.`

`{fs:16}Tato karta slouží také pro` *`{fs:16}vyhledání zákresů v mapě`* *`{fs:16}Forester WIN:`*

`{fs:16}V kartě` *`{fs:16}Zákresy`* `{fs:16}stojíme na zákresu, který chceme vyhledat a klikneme na ikonu`

images/porostsezakrikona1.png

`{fs:16}Ve` *`{fs:16}Forester WIN`* `{fs:16}se označí porost, ve kterém se nachází hledaný zákres.`

==2) Poznámka k porostní skupině

`{fs:16}Do` *`{fs:16}levého okna`* `{fs:16}je možné napsat` *`{fs:16}poznámku k porostní skupině`* `{fs:16}a kliknutím na` *`{fs:16}Uložit`* _`{fs:16}v` [#24-en,*`{fs:16}SSL`*]`{fs:16},` [#18-en,*`{fs:16}OLH`*] `{fs:16}> Hlavní nabídka`_ `{fs:16}poznámku` *`{fs:16}uložíme`*.

`{fs:16}Zde vytvořené` *`{fs:16}poznámky k porostním skupinám`* `{fs:16}vidíme ve` *`{fs:16}vlastnostech`* `{fs:16}jednotlivých porostních skupin ve` *`{fs:16}Forester WIN`* `{fs:16}a naopak` *`{fs:16}poznámky vytvořené ve Forester WIN`* `{fs:16}vidíme v této kartě, pokud v seznamu porostů stojíme na porostu, pro který je poznámka vytvořena.`

_`{fs:15}Pozn.: Pokud se přepneme z karty` [#44-en,*`{fs:15}Dokumenty`*] `{fs:15}do karty` *`{fs:15}Zákresy`*`{fs:15}, v Hlavní nabídce nás to automaticky přepne do záložky` *`{fs:15}SSL, OLH`*`{fs:15}.`_

_`{fs:15}Pozn.:Pro korektní uložení zákresu ve Forester WIN, není dobré být v Lesmistru v kartě Zákresy.`_

Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání