Fotodokumentace

`{fs:16}Sem můžeme načíst` *`{fs:16}fotodokumentaci`* `{fs:16}pořízenou v aplikaci` *`{fs:16}Forester LHE`*.

images/fotodokumentacehlokno2.png

==Načtení porostů

`{fs:16}Musíme být v kartě` *`{fs:16}Fotodokumentace`* `{fs:16}a` _`{fs:16}v Hlavní nabídka >` [#28-en,*`{fs:16}Nástroje`*]_ `{fs:16}klikneme na ikonu` *`{fs:16}Import foto`*

images/ikonaimportfoto1.png

`{fs:16}Poté se k jednotlivým porostům` *`{fs:16}načte fotodokumentace`*.

_`{fs:16}V Hlavní nabídka >` [#27-en,*`{fs:16}Zobrazení`*] `{fs:16}>` *`{fs:16}Karty`*_ `{fs:16}můžeme nastavit zda chceme foto vidět za` *`{fs:16}celé Lhc, majitele nebo jen za aktuální porost`* `{fs:16}(porost vybraný v seznamu porostů)`

`{fs:16}V` [#32-en,*`{fs:16}seznamu porostů`*] `{fs:16}se vytvoří nová záložka` [#78-en,*`{fs:16}Náhled fotky`*]`{fs:16}, kde můžeme vidět jednotlivé fotky`

images/nahledfotky1.png

_`{fs:15}Pozn.: Pro načtení fotodokumentace do programu, musí být program` [#57-en,*`{fs:15}správně nastaven`*] `{fs:15}a musí u nás být zřízeno vaše cloudové uložiště. O nastavení a zřízení uložiště se postará administrátor.`_

Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání