Dokumenty

`{fs:16}V této záložce je možné vytvořit` *`{fs:16}dokument k vlastníkovi`*.

images/dokumentyhlokno1.png

_`{fs:15}Pozn.: Stejně jako v jiných kartách zde můžeme využít některých funkcí` [#50-en,*`{fs:15}úpravy sloupců`*]`{fs:15},` [#56-en,*`{fs:15}seřazení dat`*] `{fs:15}a` [#49-en,*`{fs:15}filtrování`*]`{fs:15}.`_

`{fs:16}Do řádku dokumentu se automaticky doplní` *`{fs:16}informace ze seznamu porostů`*`{fs:16}, podle toho na jakém porostu stojíme (je označen) a také` *`{fs:16}datum podaní`* `{fs:16}(doplní se aktuální datum - lze přepsat).`

`{fs:16}K práci s dokumenty slouží ikony` _`{fs:16}ze záložky` [#25-en,*`{fs:16}Dokumenty`*] `{fs:16}> Hlavní nabídka.`_

images/zalozkadokumentydodokum1.png

`{fs:16}Nový dokument (řádek) vytvoříme stiskem` *`{fs:16}klávesové šipky dolů`* `{fs:16}nebo ikonkou`

images/ikonkanovycela1.png

`{fs:16}Do řádku musíme zadat` *`{fs:16}číslo jednací`* `{fs:16}jinak ho nelze uložit.`

`{fs:16}Klávesou` *`{fs:16}Enter`* `{fs:16}se posouváme do dalších kolonek, nebo lze klávesou` *`{fs:16}Escape (Esc)`* `{fs:16}vyskočit z editace a posouvat se pomocí` *`{fs:16}klávesových šipek`*.

`{fs:16}Přes ikonu` *`{fs:16}Seznam šablon`* _`{fs:16}v záložce` [#25-en,*`{fs:16}Dokumenty`*] `{fs:16}> Hlavní nabídka`_ `{fs:16}vybereme` *`{fs:16}šablonu dokumentu`*

images/ikonaseznamsablon1.png

`{fs:16}Po kliknutí` *`{fs:16}LT myši`* `{fs:16}na ikonu se zobrazí okno` *`{fs:16}Šablony dokumentů`*`{fs:16}, kde vybereme šablonu a potvrdíme` *`{fs:16}Ctrl + Enter`*`{fs:16}.` *`{fs:16}Název šablony se doplní do sloupce věc.`*

`{fs:16}Libovolně můžeme doplnit i jiné kolonky. Pokud narazíme na rozbalovací seznam lze ho rozbalit klávesovou zkratkou` *`{fs:16}Alt + klávesová šipka dolů`*.

`{fs:16}Řádek se` *`{fs:16}automaticky uloží`* `{fs:16}po přechodu na další řádek (klávesovou šipkou dolů) nebo stiskem ikonky.`

images/ikonaulozitcela1.png

`{fs:16}Řádek lze` *`{fs:16}smazat`* `{fs:16}klávesou` *`{fs:16}Delete (Del)`* `{fs:16}nebo kliknutím na ikonku.`

images/ikonasmazatcela1.png

`{fs:16}Řádek dokumentu` *`{fs:16}otevřeme`* `{fs:16}kliknutím na ikonku.`

images/ikonaotevritcela1.png

`{fs:16}Otevře se okno` *`{fs:16}Úprava dokumentu`*

images/upravadokumentuokno1.png

`{fs:16}kde kliknutím na` *`{fs:16}Doplnit hodnoty`* `{fs:16}doplníme do dokumentu` *`{fs:16}#TEXTY`* `{fs:16}a stejně jako v jiném textovém editoru můžeme provést i další úpravy. Pro uložení změn klikneme na` *`{fs:16}Uložit`*.

images/seznamdoplnhodnot1.png

`{fs:16}Ikonkou` *`{fs:16}Náhled`* `{fs:16}zobrazíme` *`{fs:16}náhled tisku`*.

images/ikonanahledcela1.png

`{fs:16}A ikonkou` *`{fs:16}Tisk`* `{fs:16}lze dokument` *`{fs:16}vytisknout`*.

images/ikonatiskcela1.png

==Přednastavené hodnoty

`{fs:16}Otevřeme ikonou`

images/ikonaprednastavenehodncela1.png

`{fs:16}otevře se okno` *`{fs:16}Nastavení hlavičky a patičky šablony`*

images/nastavenihlavicky1.png

`{fs:16}Kliknutím na ikonu` *`{fs:16}Logo`* `{fs:16}máme možnost přidat logo.`

images/ikonalogo1.png

`{fs:16}Kliknutím na ikony` *`{fs:16}Hlavička/Patička`*

images/ikonyhlavickapaticka1.png

`{fs:16}se otevře` *`{fs:16}editační okno`*

images/editacniokno2.png

`{fs:16}a můžeme sem např.` *`{fs:16}vložit text`* `{fs:16}(zkopírovat v libovolném textovém editoru a vložit sem)` *`{fs:16}hlavičky/patičky`* `{fs:16}. Před opuštěním` *`{fs:16}editačního okna`* `{fs:16}je důležité kliknou na ikonku` *`{fs:16}Uložit`* `{fs:16}pro` *`{fs:16}uložení změn`*.

`{fs:16}Také před opuštěním okna` *`{fs:16}Nastavení hlavičky a patičky šablony`* `{fs:16}musíme pro uložení změn kliknout na` *`{fs:16}Uložit.`*

images/ikonaulozitcela1.png

Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání