Karta vlastníka

images/kartavlastnikanova1.png

`{fs:16}Na této kartě nalezneme` *`{fs:16}informace o vlastníkovi`* `{fs:16}vybraném v seznamu vlastníků.`

*`{fs:17}Vlastník:`*

* Druh

* Kód

* Název

* Olh

*`{fs:17}Adresa:`*

* Oslovení

* Jměno

* Adresa

* Ulice

* Město

* Psč

*`{fs:17}Kontaky:`*

* Telefón

* Mobil

* E-mail

*`{fs:17}Lhp -`* `{fs:16}informace o vlastníkově lesním hospodářském plánu:`

* Výměra celkem

* Výměra les

* Výchova do 40 let

* Těžby celkem

`{fs:16}Tlačítkem` *`{fs:16}Uložit`* `{fs:16}uložíme změny provedené v kartě vlastníka.`

images/tlacitkouloz2.png

_`{fs:15}Pozn.: V kartě vlastníka vidíme informace o vlastníkovi, který je vybraný v` *`{fs:15}seznamu vlastníků`* `{fs:15}nebo v` [#32-en,*`{fs:15}seznamu porostů`*]._

_`{fs:15}Zobrazování této karty se dá nastavit v Hlavní nabídka > Správa >` [#57-en,*`{fs:15}Nastavení prostředí`*]`{fs:15}.`_Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání