Vlastníci

images/vlastnici4rozostr.png

images/vlastnic3rozostr.png

`{fs:16}Zobrazí seznam všech vlastníků vybraného LHC.`

`{fs:16}Klepnutím na vlastníka a následným stiskem kláves` *`{fs:16}Ctrl + Enter`* `{fs:16}zobrazíme všechny jeho porosty (vybrat vlastníka můžeme též dvojklikem).`

`{fs:16}Pro upravení informací o vlastníkovi vybereme vlastníka a překlikneme se do záložky` [#43-en,*`{fs:16}Karta vlastníka`*].

_`{fs:15}Zobrazování této karty se dá nastavit v Hlavní nabídka > Správa >` [#57-en,*`{fs:15}Nastavení prostředí`*]`{fs:15}.`_Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání