Projekty

images/projektynove1.png

`{fs:16}Dříve než začneme vytvářet nové projekty, ujistěme se, že se nacházíme v Hlavní nabídce v záložce` [#18-en,*`{fs:16}OLH`*]`{fs:16}, kde nalezneme potřebné ikony.`

`{fs:16}Nový projekt vytvoříme ikonkou` *`{fs:16}Základní uzel`* `{fs:16}umístěné` _`{fs:16}v Hlavní nabídka >` [#19-en,*`{fs:16}OLH`*] `{fs:16}> Úprava projektů.`_

images/zakladniuzelikona1.png

`{fs:16}Tato ikona slouží také k vložení řádku` *`{fs:16}nejvyšší úrovně (základního uzlu)`* `{fs:16}do již existujících projektů.`

`{fs:16}Řádek nižší úrovně vložíme ikonkou.`

images/novapolozkaikona1.png

`{fs:16}Řádek se vloží vždy o úroveň` *`{fs:16}níž`* `{fs:16}než je úroveň řádku, ve kterém stojíme.`

_`{fs:15}Pozn.: Tyto dvě ikony jsou viditelné, pouze když se nacházíme v kartě Projekty.`_

`{fs:16}Řádek uložíme` *`{fs:16}klávesovou šipkou dolů`*`{fs:16}, nebo kliknutím na ikonu` *`{fs:16}Uložit`*

images/save.png

`{fs:16}v hlavní nabídce.`

`{fs:16}Smazat řádek můžeme klávesovou zkratkou` *`{fs:16}Ctrl + Delete`* `{fs:16}nebo ikonou` *`{fs:16}Smazat`*

images/delete.png

`{fs:16}v hlavní nabídce.`

`{fs:16}Do jednotlivých řádků projektů můžeme vkládat porosty ze` [#32-en,*`{fs:16}seznamu porostů a dřevin`*].

`{fs:16}Pomocí ikonky` *`{fs:16}Vybrat porosty`*

images/vybrat por.png

`{fs:16}Vybereme porosty, které jsou viditelné v` *`{fs:16}seznamu por.`* `{fs:16}, kde můžeme výběr porostů ovlivnit použitím` [#49-en,*`{fs:16}rychlých`*] `{fs:16}nebo` [#52-en,*`{fs:16}velkých filtrů`*]

`{fs:16}Další možností výběru porostů/dřevin je zatržení políčka ve sloupci` *`{fs:16}výběr`*

images/vybervseznpor1.png

`{fs:16}a kliknutí na ikonu` *`{fs:16}Zobraz jen vybrané`*

images/zobrazjenvybraneikona1.png

`{fs:16}Po výběru porostů vložíme porosty do projektu pomocí ikonky` *`{fs:16}Vložit porosty`*

images/vlozit por.png

_`{fs:15}Pozn.: Pokud není filtr, do projektu se vloží všechny porosty za dané` [#31-en,*`{fs:15}Lhc`*]._

_`{fs:15}Pozn.: U seznamu dřevin je výběr omezen na 100 řádků a u seznamu porostů na 50 řádků, pokud překročíme omezení, objeví se upozornění, že operace může být časově náročná.`_

images/omezenivyberu por1.png

_`{fs:15}Seznam dřevin je velice obsáhlý a výběr se přenáší i na seznam porostů, protože do projektu se v konečné fázi dosazují porosty. Z tohoto důvodu může být výběr většího počtu dřevin/porostů časově náročný. V závorce vždy vidíme kolik porostů je vybráno (v tomto případě 4525). Je proto vhodné kliknout na Yes a zúžit filtr na porosty.`_

`{fs:16}Pomocí ikonky` *`{fs:16}Zrušit výběr`*

images/zrusit por.png

`{fs:16}můžeme zrušit výběr všech porostů.`

_`{fs:15}Pozn.: Všechny použité ikony nalezneme v Hlavní nabídka >` [#18-en,*`{fs:15}OLH`*]`{fs:15}.`_

Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání