Zajištěné kultury

images/zajistenekultury2.png

`{fs:16}Přecházejí sem porosty z karty` [#36-en,*`{fs:16}Nezajištěné kultury`*] `{fs:16}po doplnění sloupce` *`{fs:16}Zajištění`*.

`{fs:16}Stejně jako u karty` *`{fs:16}Nezajištěné kultury`* `{fs:16}můžeme` *`{fs:16}šipkami`* `{fs:16}pod sloupcem podnik` *`{fs:16}rozbalovat`* *`{fs:16}řádky`*.

`{fs:16}Po rozbalení řádku, vidíme pohyby z karty` [#34-en,*`{fs:16}Výroba`*]`{fs:16}, týkající se porostu.`Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání