Nezajištěné kultury

images/nezaj.kultury5.png

Po zalesnění sem přecházejí porosty z [#35-en,*Bilance holin*] dvěmy způsoby:

* 1) Zalesněním daného porostu ve *Výrobě4000*, nebo v případě že máte jen *Lesmistra* v kartě [#34-en,*Výroba*]

* 2) Ručním natažením porostů ze *seznamu porostů*

V seznamu porostů provedete výběr porostů buď pomocí [#49-en,*filtru*] (např. na věk) nebo přes pole *výběr*.

Pokud zvolíte *filtr*, tak je poté nutné v záložce [#18-en,*OLH*] kliknout na

images/vybrat por.png *Označit porosty* a pak kliknout na

images/zobrazjenvybraneikona1.png *Zobrazit označené* a poté na

images/vlozit por.png *Vložit porosty*.

Pokud vyberete porosty pomocí pole výběr, tak poté klikněte už jen na *Zobrazit označené* a poté na *Vložit porosty*.

_Pozn.: Takto vložené porosty budou mít index holiny 99, který bude označen žlutě._

Do *vzniku holiny* a *zalesnění* se načtě předpokládaný rok vzniku a zalesnění, ale po stisknutí klávesy *F2* nebo ikony

images/hl.nabidka olh-uprava.png je možné je přepsat.

Porosty v nezajištěných kulturách můžete *zajistit* vyplněním sloupců *Rok a měsíc zajištění*, poté porosty přecházejí do karty [#37-en,*Zajištěné kultury*].

U roku a měsíce zajištění se zobrazuje také plocha, kterou zajišťujete (plocha porostu). Pokud nechcete zajistit celou tuto plochu, tak je možné si vlastní plochu napsat k *porostu* do sloupce *zajištění [ha]*. Tato plocha se vám poté nabídne do *plochy v zajištění* a tuto plochu zajišťujete.Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání