Těžební a pěstební činnost

images/tez.a pest.cin.5.png

`{fs:16}V této kartě se nachází dvě okna. První zaznamenává` *`{fs:16}činnost těžební`* `{fs:16}a druhé` *`{fs:16}činnost pěstební.`*

`{fs:16}Těžební i pěstební činnosti se zapisují z řádků karty` [#34-en,*`{fs:16}Výroba`*] `{fs:16}podle nastavení vykázaného výkonu a podvýkonu v` [#60-en,*`{fs:16}seznamu výkonů a podvýkonů`*].

Těžební a pěstební činnosti se zobrazí až po *měsíční uzávěrce*!Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání