Seznam porostů

images/sezn.porostu10rozostr.png

images/sezn.porostu11rozostr.png

`{fs:16}Tlačítkem v horní části okna seznam porostů` *`{fs:16}roztáhneme`* `{fs:16}na celou obrazovku.`

images/roztazeni SP.png

`{fs:16}Dalším kliknutím na toto tlačítko vrátíme seznam zpět do` *`{fs:16}pravého panelu`*.

`{fs:16}Vedle tlačítka na roztáhnutí okna porostů leží tlačítko` *`{fs:16}Vlastníci`*.

images/ikonka vlastnici.png

`{fs:16}Po kliknutí se zobrazí` [#42-en,*`{fs:16}seznam vlastníků`*] `{fs:16}v daném` [#41-en,*`{fs:16}LHC`*] `{fs:16}a máme možnost změnit vlastníka a zobrazit jeho` *`{fs:16}porosty`*.

`{fs:16}Porosty určitého vlastníka si také můžeme zobrazit přímo přes` *`{fs:16}seznam porostů`*, `{fs:16}tak že si vlastníka` [#47-en,*`{fs:16}vyhledáme`*] `{fs:16}a klávesou` *`{fs:16}Ctrl + Enter`* `{fs:16}ho vybereme. Poté se nám v` *`{fs:16}sezn. porostů`* `{fs:16}zobrazí pouze jeho porosty.`

`{fs:16}Níže se nachází` [#52-en,*`{fs:16}předpřipravené filtry`*] `{fs:16}se záhlavím pro` [#48-en,*`{fs:16}skupinování.`*]

images/autom.filtry2.png

_`{fs:15}Pozn.: Záhlaví pro skupinování je možné vidět pouze pokud je zapnuté v záložce` [#27-en,*`{fs:15}Zobrazení`*] `{fs:15}> Hlavní nabídka`_

`{fs:16}Vlevo se nacházejí` *`{fs:16}tlačítka s hvězdičkou`*. `{fs:16}Právě těmito tlačítky můžeme` [#50-en,*`{fs:16}vybrat (skrýt/zobrazit) sloupce`*].

*`{fs:16}První skupina sloupců:`*

* Porost

* Zásoba

* Těžba výchovná

* Těžba obnovní

* Prořezávky

* Zalesnění

*`{fs:16}Sloupce podřazené porostu, zásobě, těžbám, atd.`*

`{fs:16}Zaškrtnutím sloupce` *`{fs:16}výběr`* `{fs:16}a kliknutím na ikonu` *`{fs:16}Zobraz jen vybrané`*

images/zobrazjenvybraneikona1.png

`{fs:16}zobrazíme jen` *`{fs:16}zaškrtnuté sloupce`*`{fs:16}. Tato funkce je důležitá hlavně pro vkládání porostů do` [#40-en,*`{fs:16}projektů`*].

`{fs:16}Ikonu` *`{fs:16}Zobraz jen vybrané`* `{fs:16}nalezneme` _`{fs:16}v Hlavní nabídka >` [#18-en,*`{fs:16}OLH`*]`{fs:16}.`_

_`{fs:15}Pozn.:V případě že se objeví toto upozornění`_

images/accessviolation1.png

_`{fs:15}klikněte na OK a můžete pokračovat v práci. Na funkci výběru nemá vliv. Na odstranění problému pracujeme.`_

`{fs:16}Ve spodní části s porosty se zobrazují` [#50-en,*`{fs:16}sumy sloupců`*] `{fs:16}(objemů a ploch) vybraných porostů.`

`{fs:16}A níže leží pole s` [#49-en,*`{fs:16}aktuálními filtry`*] `{fs:16}a tlačítkem` *`{fs:16}Vlastní`* `{fs:16}k vytvoření` [#52-en,*`{fs:16}vlastního filtru.`*]

images/spspodek2.png

Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání