Hospodářská kniha

`{fs:16}Hospodářská kniha má` *`{fs:16}standardní vzhled`*`{fs:16}, ale nalezneme zde i další funkce popsané níže.`

images/hospod.kniha11.png

`{fs:16}V horní části hospodářské knihy nalezneme` *`{fs:16}informace o vlastníkovi a porostu`*.

`{fs:16}Dvojklikem na položku` *`{fs:16}Majitel`* `{fs:16}otevřeme` [#42-en,*`{fs:16}seznam vlastníků`*] `{fs:16}vybraného LHC a můžeme změnit vlastníka pro porostní skupinu vybranou v` [#32-en,*`{fs:16}seznamu porostů.`*]

_`{fs:15}Pozn.: Takto dojde ke změně vlastníka pro dané porosty. Pokud chceme pouze vybrat jiného vlastníka k prohlížení použijeme kartu` [#42-en,*`{fs:15}Vlastníci`*] `{fs:15}nebo v` [#32-en,*`{fs:15}seznamu porostů`*] `{fs:15}ikonku Vlastníci.`_

images/ikonka vlastnici.png

`{fs:16}Kolonku` *`{fs:16}Adresa (Adr.)`* `{fs:16}si můžeme klikem` *`{fs:16}LT (levého tlačítka) myši`* `{fs:16}přeťuknout na` *`{fs:16}Kontakt`* `{fs:16}a naopak.`

*`{fs:16}Pod hlavičkou porostu leží záložky s:`*

* *Psk -* v této záložce se zobrazují podrobnější informace o porostu, na kterém stojíme v [#32-en,*seznamu porostů*]

* *Bezlesí*

* *Jiné pozemky*

* *Ostatní pozemky*

[#69-en,*`{fs:16}Bezlesí, jiné a ostatní pozemky`*] `{fs:16}rozebrány v samostatné kapitole.`

`{fs:16}Ve spodní části hospodářské knihy se zobrazují` [#50-en,*`{fs:16}sumy sloupců`*].

Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání