Záložka Zobrazení

----

images/zobrazenihlnab1.png

*`{C:#F0F0E8,fs:20}Karty`*

`{fs:16}nastavení zobrazení jednotlivých` [#30-en,*`{fs:16}karet`*]

*`{fs:18}Aktuální porost -`* `{fs:16}v jednotlivých kartách se zobrazí jen to, co se týká porostu, na kterém stojíte v` [#32-en,*`{fs:16}seznamu porostů`*]

*`{fs:18}Majitel -`* `{fs:16}v kartách se zobrazí jen to, co se týká porostů za vybraného` [#42-en,*`{fs:16}vlastníka`*]

*`{fs:18}Vše za Lhc -`* `{fs:16}zobrazí se vše za` [#41-en,*`{fs:16}vybrané LHC`*]

*`{fs:18}Na celou stránku -`* `{fs:16}zobrazí` [#30-en,*`{fs:16}kartu`*] `{fs:16}, ve které stojíme, na celou stránku`

*`{fs:18}Záhlaví -`* `{fs:16}u karet skryje či zobrazí záhlaví se` [#48-en,*`{fs:16}skupinováním`*]

*`{fs:18}Rozbalit -`* `{fs:16}rozbalí či sbalí seskupinované záznamy`

*`{C:#F0F0E8,fs:20}Seznam porostů`*

*`{fs:18}Na celou stránku -`* `{fs:16}přepíná zobrazení` [#32-en,*`{fs:16}seznamu porostů`*] `{fs:16}mezi pravým panelem a celou stránkou`

*`{fs:18}Záhlaví -`* `{fs:16}u seznamu porostů skryje či zobrazí záhlaví se` [#48-en,*`{fs:16}skupinováním`*]

*`{fs:18}Rozbalit -`* `{fs:16}rozbalí či sbalí seskupinované záznamy`

*`{C:#F0F0E8,fs:20}Pohledy`*

images/save.png

*`{fs:18}Uložit kartu`*

`{fs:16}Uloží aktuální vzhled` [#30-en,*`{fs:16}karty`*], `{fs:16}ve které stojíme.`

* přesun sloupců

* výběr sloupců

* seřazení dat

* šířku sloupců

images/save.png

*`{fs:18}Uložit seznam porostů`*

`{fs:16}Uloží se aktuální vzhled` [#32-en,*`{fs:16}seznamu porostů`*].

* přesun sloupců

* výběr sloupců

* seřazení dat

* šířku sloupců

images/save.png

*`{fs:18}Uložit seznam dřevin`*

`{fs:16}Uloží aktuální vzhled` *`{fs:16}seznamu dřevin`*.

* přesun sloupců

* výběr sloupců

* seřazení dat

* šířku sloupců

*`{C:#F0F0E8,fs:20}Styly`*

`{fs:16}V tomto panelu si můžete vybrat barevný vzhled vašeho programu, který se uloží i pro další spuštění programu.`

Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání