Záložka Seznamy

----

images/seznamyhlnab.png

*`{C:#F0F0E8,fs:20}Seznamy hk`*

_`{fs:15}Pozn.: Seznamy je možné upravovat a tisknout. Tímto se budeme dále zabývat v kapitole` [#59-en,*`{fs:16}Úprava seznamů`*]._

images/owners_2.png

*`{fs:18}Vlastníci -`* `{fs:16}zobrazí` [#63-en,*`{fs:16}seznam všech vlastníků`*] `{fs:16}daného LHC`

images/orp.png

*`{fs:18}ORP -`* `{fs:16}seznam všech ORP daného LHC`

images/settings.png

*`{fs:18}Výkony a podvýkony -`* `{fs:16}seznam všech výkonů a podvýkonů programu`

_`{fs:15}Pozn.: Pro správné fungování` [#33-en,*`{fs:15}těžební a pěstební činnosti`*] `{fs:15}a` [#35-en,*`{fs:15}bilance holin`*] `{fs:15}musí být správně nastaven` [#60-en,*`{fs:15}seznam výkonů a podvýkonů`*]`{fs:15}.`_

images/vyrobni seznamy 2.png

*`{fs:18}Výrobní seznamy -`* `{fs:16}seznamy použité v kartě` [#34-en,*`{fs:16}Výroba`*]

* Podnik

* Závody

* Střediska

* Úseky

* Druhy pohybů

* Výkony

* Podvýkony

* Druhy těžeb

* Sortimenty

* Měrné jednotky

* Druhy odměn

* Adresář

_`{fs:15}Pozn.: Zadání nových položek do seznamů, úprava položek, mazání aj. popsané v kapitole` [#59-en,*`{fs:15}Úprava seznamů`*]._

images/list.png

*`{fs:18}Seznamy k LHP -`* `{fs:16}seznamy týkající se lesního hospodářského plánu`

* [#42-en,Vlastníci]

* Hospodářské soubory

* Organizační úroveň 1

* Organizační úroveň 2

* Organizační úroveň 3

* OLH

* Meliorační dřeviny

images/list.png

*`{fs:18}Společné seznamy`*

* Dřeviny

* Hospodářské soubory

* Imise

* Kategorie lesa

* Kraje

* Katastrální území

* Lesní úřady

* Lvs

* ORP

* [#41-en,Seznam lhc]Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání