Záložka Dokumenty

----

images/dokumentyhlnab1.png

_`{fs:15}Pozn.: Pro práci s` [#44-en,*`{fs:15}dokumenty`*] `{fs:15}musí být spodní panel přepnutý na záložce Dokumenty.`_

==`{C:#F0F0E8}Dokumenty`

images/new.png

*`{fs:18}Nový -`* `{fs:16}vytvoří nový dokument`

images/edit_1.png

*`{fs:16}Úprava -`* `{fs:16}upraví záznamu dokumentu`

images/edit.png

*`{fs:16}Otevřít -`* `{fs:16}otevře dokument v novém okně`

images/save.png

*`{fs:16}Uložit -`* `{fs:16}uloží záznamu dokumentu`

images/delete.png

*`{fs:16}Smazat -`* `{fs:16}smaže vybraný dokument`

==`{C:#F0F0E8}Tisk dokumentů`

images/preview.png

*`{fs:16}Náhled -`* `{fs:16}zobrazí náhled dokumentu v novém okně`

images/edit_2.png

*`{fs:16}Úprava -`* `{fs:16}úprava rozložení dokumentu`

images/print.png

*`{fs:16}Tisk -`* `{fs:16}vytiskne vybraný dokument`

==`{C:#F0F0E8}Šablony`

images/templates.png

*`{fs:16}Seznam šablon -`* `{fs:16}zobrazí seznam šablon. Zde se dají vytvářet nové šablony k dokumentům.`

_`{fs:15}Pozn.: Pro vybrání šablony do dokumentu klikneme na vybranou šablonu a stiskneme Ctrl + Enter.`_

images/default.png

*`{fs:16}Přednastavené hodnoty -`* `{fs:16}zde se dají nastavit údaje dokumentu jako hlavička dokumentu, logo, název, město a další`

Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání