Záložka SSL

----

images/SSLnove3.png

`{C:#F0F0E8}Vlastnický separát`

images/preview.png

*`{fs:18}Tisk VS -`* `{fs:16}vytiskne vlastnický separát`

* Plochová tabulka dle JPRL

* Plochová tabulka dle druhů pozemků

* Protokol o převzetí VS

* Tisk HK za vlastníka

* Tisk HK aktuální porost

* Sestava Bezlesí

* Sestava Jiné pozemky

* Sestava Ostatní pozemky

images/print.png

*`{fs:18}Kompletní tisk VS -`* `{fs:16}vytiskne všechny součásti vlastnického separátu, které vybereme v` _[#28-en,*`{fs:16}Nástroje`*] > `{fs:16}Nastavení prostředí > Verze > Tisk VS`_

`{C:#F0F0E8}Změna OLH`

images/vybrat por.png

*`{fs:18}Označit porosty -`* `{fs:16}označí všechny vybrané porosty v seznamu porostů`

images/zrusit por.png

*`{fs:18}Odznačit porosty -`* `{fs:16}zruší výběr (označení) v seznamu porostů, vypne filtr`

images/ikonaexportvla1.png

*`{fs:18}Změna OLH -`* `{fs:16}Změní odborného lesního hospodáře pro vybrané/všechny porosty`

images/zobrazjenvybraneikona1.png

*`{fs:18}Zobrazit označené -`* `{fs:16}zobrazí jen vybrané porosty (ty u kterých je zatrženo pole výběr)`

images/odmenyolhikona1.png

*`{fs:18}Odměny OLH -`* `{fs:16}Zde je možno vypočítat odměnu pro odborné lesní hospodáře`

_`{fs:15}Pozn.: Filtr je jen vypnut. Pro úplné zrušení, aby bylo možné vytvořit jiný filtr, nenavazující na původní, je nutno zrušit filtr křížkem v seznamu porostů/dřevin (viz.` [#49-en,*`{fs:15}filtr`*]`{fs:15}).`_

`{C:#F0F0E8}Seznamy`

images/owners.png

*`{fs:18}Vlastníci -`* `{fs:16}zobrazí seznam všech vlastníků v aktuální LHO`

images/orp.png

*`{fs:18}ORP -`* `{fs:16}zobrazí seznam všech ORP`

images/list.png

*`{fs:18}Seznamy k LHP -`* `{fs:16}zobrazí načtené seznamy k danému LHP/LHO`

* Vlastníci

* Hospodářské soubory

* Organizační úroveň 1

* Organizační úroveň 2

* Organizační úroveň 3

* OLH

* Meliorační dřeviny

images/list.png

*`{fs:18}Společné seznamy -`* `{fs:16}zobrazí okno s různými seznamy`

* Dřeviny

* Hospodářské soubory

* Imise

* Kategorie lesa

* Kraje

* Katastrální území

* Lesní úřady

* Lvs

* ORP

* Seznam LHC

`{fs:16}Seznamy slouží jak k prohlížení, tak k úpravě.`

`{C:#F0F0E8}Mapa`

images/psk.png

*`{fs:18}Porost -`* `{fs:16}zobrazí vybraný porost v mapovém programu ForesterWin`

images/psk_list.png

*`{fs:18}Seznam porostů -`* `{fs:16}zobrazí vybrané porosty v mapovém programu ForesterWin`

Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání