Nápověda k programu Lesmistr

images/vykric.PNG *POZOR:*

*Od verze - **8000319** není Lesmistr jen samostatně, ale stává se součástí Výroby 4000.*images/vykric.PNG

Nápověda pro Lesmistra bude postupně ,jak budou přidávány funkce z Lesmistra do Výroby4000 , doplňována do nápovědy Výroby4000. V Lesmistru můžete nadále pracovat, jak jste byli zvyklí.

*`{fs:16}S programem Lesmistr naplno využijete informace z LHP a LHO. Můžete v nich snadno filtrovat a vyhledávat, vytvářet vlastní evidence k vlastníkům a porostům, vést LHE, vytvářet výstupy a tisky. Díky Lesmistru si udržíte perfektní přehled nad spravovaným lesem, ať už v roli OLH, majitele nebo úředníka SSL. Propojení s ostatními programy dělá z Lesmistra rychlého a všestranného pomocníka pro vaši odbornou práci.`*

`{fs:17}Nápověda je vytvořena pro obě verze programu, tedy pro SSL i OLH verzi.`

`{fs:16}Je rozčleněna do většího počtu malých oddílů, kde snadněji naleznete to, co máte ve své verzi programu a co potřebujete vědět pro jeho snadné ovládání.`

`{fs:16}Každou takto vypadající kapitolu`

images/rozbaleniseznamu2.png

`{fs:16}můžeme dvojklikem rozkliknout a zobrazit její podkapitoly.`

images/rozbalenyseznam2.png

`{fs:16}Hlavní obrazovka programu je pro větší přehlednost rozdělena do` *`{fs:16}pěti větších oddílů`*, `{fs:16}které jsou zobrazené v` [#15-en,*`{fs:16}Členění hlavní obrazovky`*]. `{fs:16}Na těchto pět hlavních oddílů navazují kapitoly zabývající se funkcemi programu jako např.` [#50-en,*`{fs:16}Úprava sloupců,`*] [#47-en,*`{fs:16}Vyhledávání,`*] [#48-en,*`{fs:16}Seskupování záznamů.`*]

`{fs:16}Pomocí odkazů v textu lze snadněji nalézt, co vás zajímá. Odkazy vypadají` [#2-en,*`{fs:16}takto`*]. `{fs:16}Na předchozí stranu se dostanete tlačítkem` *`{fs:16}zpět`* `{fs:16}v prohlížeči, tlačítkem zpět na myši nebo klávesou` *`{fs:16}Backspace`*.

`{fs:16}Velmi přínosná může být kapitola` [#55-en,*`{fs:16}Praktické návody`*], `{fs:16}která se zabývá např.` [#54-en,*`{fs:16}zadáním nové LHE`*] `{fs:16}- OLH nebo` [#71-en,*`{fs:16}změnou údajů vlastníka`*] `{fs:16}- SSL. Návody budeme i na základě vašich připomínek dále rozšiřovat.`

`{fs:16}Věříme, že pro Vás bude tato nápověda přínosem. V případě že v ní něco nenajdete nebo si nebudete vědět rady, kontaktujte nás prosíme na e-mail nebo na telefon uvedený ve spodní části obrazovky.`Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání