Záložka OLH

----

images/OLHnove3.png

==`{C:#F0F0E8}Úprava LHE`

images/new.png

*`{fs:18}Nový -`* `{fs:16}vytvoří nový záznam v` [#30-en,*`{fs:16}kartě`*] `{fs:16}, ve které právě stojíme`

* [#33-en,Těžební a pěstební činnost]

* [#34-en,Výroba]

* [#35-en,Bilance holin]

* [#36-en,Nezajištěné kultury]

* [#37-en,Zajištěné kultury]

* [#38-en,Evidence kůrovce]

* [#39-en,Nahodilé těžby]

* [#40-en,Projekty]

* [#42-en,Vlastníci]

images/edit_1.png

*`{fs:18}Úprava -`* `{fs:16}upraví záznam v kartě, ve které stojíme`

images/save.png

*`{fs:18}Uložit -`* `{fs:16}uloží záznam v kartě, ve které stojíme`

images/delete.png

*`{fs:18}Smazat -`* `{fs:16}smaže záznam v kartě`

`{C:#F0F0E8}Projekty`

images/vybrat por.png

*`{fs:18}Označit porosty -`* `{fs:16}vybere porosty zobrazené v` [#32-en,*`{fs:16}seznamu porostů`*]

images/zrusit por.png

*`{fs:18}Odznačit porosty -`* `{fs:16}zruší aktuální výběr`

images/vlozit por.png

*`{fs:18}Vložit porosty -`* `{fs:16}vloží vybrané porosty do projektu`

images/zobrazjenvybraneikona1.png

*`{fs:18}Zobrazit označené -`* `{fs:16}zobrazí jen vybrané porosty do projektu`

`{C:#F0F0E8}Opis záznamů`

images/preview.png

*`{fs:18}HK -`* `{fs:16}vytiskne` [#29-en,*`{fs:16}hospodářské knihy`*] `{fs:16}a přesný opis gridu (tak jak je ve chvíli tisku nastaven)` [#32-en,*`{fs:16}seznamu porostů, dřevin`*]

* Tisk HK - aktuální porost

* Tisk HK - vybrané porosty

* Tisk HK - za vlastníka

* Opis vybraných porostů

* Opis vybraných porostů a dřevin

images/preview.png

*`{fs:18}LHE -`* `{fs:16}vytiskne sestavy` *`{fs:16}lesní hospodářské evidence`*`{fs:16}. Vytiskne přesné opisy gridu`

*`{fs:17}Těžební činnost -`* `{fs:16}vytiskne záznamy těžební činnosti z karty` [#33-en,*`{fs:16}Těžební a pěstební činnost`*]

*`{fs:17}Pěstební činnost -`* `{fs:16}vytiskne záznamy pěstební činnosti z karty` [#33-en,*`{fs:16}Těžební a pěstební činnost`*]

*`{fs:17}Výroba -`* `{fs:16}vytiskne záznamy z karty` [#34-en,*`{fs:16}Výroba`*]

*`{fs:17}Projekty -`* `{fs:16}vytiskne záznamy z karty` [#40-en,*`{fs:16}Projekty`*]

images/preview.png

*`{fs:18}Bilance -`* `{fs:16}vytiskne přesné opisy gridu`

*`{fs:17}Bilance holin -`* `{fs:16}vytiskne záznamy z karty` [#35-en,*`{fs:16}Bilance holin`*]

*`{fs:17}Nezajištěné kultury -`* `{fs:16}vytiskne záznamy z karty` [#36-en,*`{fs:16}Nezajištěné kultury`*]

*`{fs:17}Zajištěné kultury -`* `{fs:16}vytiskne záznamy z karty` [#37-en,*`{fs:16}Zajištěné kultury`*]

images/preview.png

*`{fs:18}Evidence -`* `{fs:16}vytiskne přesné opisy gridu`

*`{fs:17}Evidence kůrovce -`* `{fs:16}vytiskne záznamy z karty` [#38-en,*`{fs:16}Evidence kůrovce`*]

*`{fs:17}Evidence nahodilých těžeb -`* `{fs:16}vytiskne záznamy z karty` [#39-en,*`{fs:16}Nahodilé těžby`*]

*`{C:#F0F0E8,fs:20}Tisk`*

images/print.png

*`{fs:18}Správce sestav -`* `{fs:16}nastavení jednotlivých sestav a jejich tiskových i jiných výstupů`

`{fs:16}Více o správci sestav naleznete` [#58-en,*`{fs:16}zde`*].

*`{C:#F0F0E8,fs:20}Výběry`*

images/filtr_2.png

*`{fs:18}Seznam filtrů -`* `{fs:16}vidíme zde a můžeme nastavovat` [#52-en,*`{fs:16}vlastní filtry:`*]

* [#32-en,Seznamu porostů]

* [#33-en,Těžební činnosti]

* [#33-en,Pěstební činnosti]

* [#34-en,Výroby]

* [#35-en,Bilance holin]

* [#36-en,Nezajištěných kultur]

* [#38-en,Evidence kůrovce]

*`{C:#F0F0E8,fs:20}Najdi v mapě`*

images/psk.png

*`{fs:18}Porost -`* `{fs:16}zobrazí jeden porost, který vybereme v` [#32-en,*`{fs:16}seznamu porostů`*] `{fs:16}v mapovém programu` *`{fs:16}ForesterWin`*

images/psk_list.png

*`{fs:18}Seznam porostů -`* `{fs:16}v mapovém programu` *`{fs:16}ForesterWin`* `{fs:16}zobrazí všechny porosty ze` [#32-en,*`{fs:16}seznamu porostů`*].

images/porostsezakresemikona1.png

*`{fs:18}Porost se zákresem -`* `{fs:16}Zobrazí porost se zákresem, na kterém stojíme v kartě` *`{fs:16}Zákresy`*`{fs:16}.`

*`{C:#F0F0E8,fs:20}Období`*

images/hlavni nab.-nastaveni obd.png

`{fs:16}Aktuální rok a měsíc. Po každém spuštění programu se aktualizuje.`

_`{fs:15}Pozn.: Automaticky se doplňuje do nových řádků v kartách.`_

Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání